Trang chủ Tin tức Ban Hoằng pháp TW thăm trường hạ PG Phú Yên

Ban Hoằng pháp TW thăm trường hạ PG Phú Yên

73

Phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư gồm: HT.Thích Như Niệm, Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư làm trưởng đoàn; HT.Thích Huệ Minh, Phó ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Tấn Đạt, UV Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BHPTƯ, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban TTXHTƯ, TT.Thích Thông Tuệ UV BHPTƯ cùng chư tôn đức  Ban Hoằng pháp T.Ư.

Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Phú yên đón đoàn gồm: HT.Thích Tâm Thủy, thành viên HĐCM, HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú yên; HT.Thích Nguyên Đức, thành viên HĐCM, HĐTS, Phó Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, Thượng Tọa thích Thông Hòa, Phó ban Trị sự , Thượng Tọa thích Giác Thuận trưởng Ban Kiểm soát Tăng Ni, ĐĐ. Thích Nguyên Minh Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Phú yên,Tăng Ni sinh Trường TCPH Liễu Quán Phú Yên cùng chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư kiết hạ tại trường hạ, và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi tiếp, HT.Thích Tâm Thủy Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú yên  đã phát biểu chào mừng đoàn. Hòa thượng xác quyết việc tu tập của người con Phật trong 3 tháng an cư kiết hạ là mục đích tối hậu để người xuất gia tăng trưởng đạo lực, để dấn thân phụng sự đạo pháp và phục vụ dân tộc. và báo cáo công tác an cư kiết hạ trong Tỉnh .

HT.Thích Tấn Đạt thay mặt Ban Hoằng pháp T.Ư phát biểu về mục đích ý nghĩa chuyến đi thăm trường hạ và cúng dường tịnh tài, phẩm vật của đoàn đến trường hạ và Hòa Thượng gửi lời chúc mừng, chúc phúc của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đến với Tăng, Ni, Phật tử trong toàn tỉnh Phú yên

HT.Thích Như Niệm thay mặt chư Tôn đức chứng minh ban đạo từ đến toàn thể hội chúng , sách tấn nhấn mạnh vấn đề bố thí Pháp là quan trọng để bà con Phật tử thấm nhuần giáo lý đạo Phật áp dụng vào cuộc sống và tán dương công đức hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên.

Sau đó buổi thuyết giảng do TT. Thích Thông Tuệ UV BHPTƯ đã chia sẻ những lời giáo huấn căn bản của đức Phật đến với toàn thể Phật tử  trong đạo tràng.