Trang chủ Tin tức Ban Thư Ký VP PG TP.HCM viếng giác linh TKN Huệ...

Ban Thư Ký VP PG TP.HCM viếng giác linh TKN Huệ Cương

70

Phái đoàn gồm có sự hiện diện  HT.Thích Huệ Văn – Phó BTS GHPGVN TP.HCM, TT.Thích Thiện Quý – Chánh Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM, TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN TP.HCM, ĐĐ.Thích Trung Nguyện – Phó Thư Ký kiêm Phó Văn Phòng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức, nhân viên văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM.

 TT. Thích Thiện Quý – Chánh Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM thay lời Ban Thư ký, nhân viên văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM gửi lời phân ưu đến TT.Thích Hiển Đức – Phó trưởng ban Thường Trực Ban Pháp Chế GHPGVN TP.HCM, Trụ Trì chùa An Phú Quận 08, TP.HCM cùng gia đình, kính nguyện giác linh cao đăng Phật Quốc. 

Thay lời bổn tự, TT.Thích Hiển Đức – Phó Văn Phòng kiêm Phó Thường Trực Ban Pháp Chế GHPGVN TP.HCM, Trụ Trì chùa An Phú Quận 08, TP.HCM gửi lời tri ân đến sự quan tâm sâu sắc của chư tôn đức Ban Thư Ký, Nhân viên VP. BTS GHPGVN TP.HCM đã nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Tỳ kheo Ni Bồ tát giới Thích Nữ Huệ Cương vãng sinh lạc quốc.

Được biết, Cố Tỳ kheo Ni Bồ Tát giới Thích Nữ Huệ là thân mẫu của TT. Thích Hiển Đức trụ trì chùa An Phú, Quận 08, TP.HCM và Ni Sư Thích Nữ Huệ Tuyến – Trụ Trì chùa Lâm Quang, Quận 08, TP.HCM.

Một số hình ảnh ghi lại trong buổi lễ viếng sáng nay: