Trang chủ Tin tức Thông báo Ban tổ chức lễ tang HT. Thích Thanh Tứ

Ban tổ chức lễ tang HT. Thích Thanh Tứ

242

 

BAN TỔ CHỨC
LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỨ
 
Trưởng Ban
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phó Ban
Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu
 
Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm
 
Thượng tọa Thích Quảng Tùng
 
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
 
Thượng tọa Thích Gia Quang
 
Thượng tọa Thích Thanh Duệ
 
Thượng tọa Thích Thanh Điện
 
Thượng tọa Thích Thanh Nhã
 
Thượng tọa Thích Thanh Đạt
 
Thượng tọa Thích Thanh Hiện
 
Thượng tọa Thích Thanh Phúc
 
Thượng tọa Thích Quảng Hà
 
Thượng tọa Thích Thanh Quyết
 
Đại đức Thích Tiến Đạt
 
Ông Bùi Hữu Dược (Vụ trưởng Vụ Phật giáo – BTGCP)
 
Ông Vương Văn Nam (Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo – UBTWMTTQVN)
Uỷ viên
Thượng tọa Thích Thanh Thiều
 
Thượng tọa Thích Thanh Hưng
 
Thượng toạ Thích Thanh Ninh
 
Thượng tọa Thích Thanh Dương
 
Thượng tọa Thích Thanh Phong
 
Đại đức Thích Đức Thiện
 
Đại đức Thích Thanh Tuấn
 
Đại đức Thích Minh Tiến
 
Đại đức Thích Tâm Đức
 
Đại đức Thích Nguyên Thành
 
Phật tử Nguyễn Xuân Trường
Ban Thư ký
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
 
Thượng tọa Thích Gia Quang
 
Thượng tọa Thích Thanh Duệ
 
Thượng tọa Thích Thiện Thống
 
Đại đức Thích Đức Thiện
 
Đại đức Thích Minh Tiến
Ban Nghi lễ
Hòa thượng Thích Trí Tâm
 
Thượng tọa Thích Thanh Nhã
 
Thượng tọa Thích Quảng Hà
 
Đại đức Thích Minh Tuấn
 
Đại đức Thích Thanh Phương
 
Đại đức Thích Thanh Đường
 
Đại đức Thích Thanh Nam
 
Đại đức Thích Thanh Lượng
 
Đại đức Thích Thanh Đoàn
Ban xướng ngôn
Thượng tọa Thích Tấn Đạt
 
Đại đức Thích Đức Lợi
Ban Trần thiết
Thượng tọa Thích Thanh Đạt
 
Đại đức Thích Chiếu Tạng
 
Đại đức Thích Thanh Toàn
 
Tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Ban Tiếp lễ
Thượng tọa Thích Thanh Hưng
 
Thượng tọa Thích Thanh Chính
 
Ni sư Thích Đàm Nghiêm
 
Sư cô Thích Diệu Bản
 
Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Ban Phòng trà
Sư cô Thích Diệu Luyến
 
Sư cô Thích Đàm Hương
 
Sư cô Thích Bảo Ngọc
 
Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Ban Trai soạn
Sư cô Thích Tịnh Quán
 
Phật tử Nguyễn Thị Thơm và đạo tràng chùa Quán Sứ
Ban âm thanh, ánh sáng
Phật tử Trần Bảo Cương
 
Phật tử Nguyễn Hồng Trường
Ban trật tự
Đại đức Thích Minh Tuân
 
Đại đức Thích Minh Giác
 
Đại đức Thích Trí Thuần
 
Tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Ban vận chuyển
Thượng tọa Thích Thanh Phong
 
Đại đức Thích Hoằng Đạt
 
Đại đức Thích Nguyên Thành
 
Đại đức Thích Đức Thắng
 
Đại đức Thích Tâm Định
 
Đại đức Thích Tâm Minh
 
Đại đức Thích Tâm Hiền
 
Đại đức Thích Tâm Chính
 
Đại đức Thích Đồng Huệ
Ban phụ trách sổ tang
Thượng tọa Thích Thanh Quyết
 
Đại đức Thích Thanh Huân
 
Đại đức Thích Nguyên Ân
Ban thị giả
Đại đức Thích Thanh Hiền
 
Đại đức Thích Tâm Hiện
 
Đại đức Thích Tâm Hòa
 
Đại đức Thích Minh Triết
 
Đại đức Thích Thiện Minh
 
Đại đức Thích Thái Minh
 
Đại đức Thích Thái Hà
 
Đại đức Thích Giác Hoa
 
Đại đức Thích Thái Bảo
Ban tài chính
Thượng tọa Thích Gia Quang
 
Thượng tọa Thích Thanh Hưng
 
Đại đức Thích Thanh Tuấn
Ban truyền thông
Cư sĩ Phạm Nhật Vũ và cộng sự AVG
 
Cư sĩ Nguyễn Hồng Trường
Ban y tế
Đại đức Thích Minh Tiến
 
Y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội
Ban hầu kim quan
Đại đức Thích Nguyên Ân
 
Đại đức Thích Minh Giác
 
Tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Ban di quan
Thượng tọa Thích Thanh Phong
 
Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm – Tp. Hồ Chí Minh