Trang chủ Bài nổi bật Ban văn hóa Trung ương ký kết hợp tác với Hệ...

Ban văn hóa Trung ương ký kết hợp tác với Hệ pháp Phật giáo Nam Tông Kinh

223

PTVN – Chiều ngày 3/11, tại chùa Bửu Quang, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN ký kết hợp tác với Hệ pháp Phật giáo Nam tông kinh nhằm lan tỏa 4 đề án: Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và Biểu tượng văn hóa Phật giáo VN.

Tham dự lễ ký kết có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS đặc trách Nam Tông Kinh, Phó Ban Tăng Sự TƯ GHPGVN, Trưởng phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư; Hòa thượng Thích Thọ Lạc- Trưởng ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Bửu Chánh- Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó ban thường trực ban Văn hóa T.Ư; cùng chư Tôn đức trong phái đoàn Ban Văn hóa T.Ư và chư Tôn đức Tăng giáo phẩm Hệ phái Nam tông kinh đồng tham dự

Phát biểu tại lễ ký kết, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, mục tiêu của lễ ký kết là nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Hệ phái Phật giáo Nam tông kinh; tăng cường giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa Phật giáo VN cũng như các vấn đề liên quan đến văn hóa Phật giáo VN.

“Đây chỉ là bản ký kết ghi nhớ chung, tiếp theo Ban Văn hóa T.Ư sẽ có bộ phận chuyên môn trực tiếp làm việc một cách chi tiết, triển khai từng hạng mục cụ thể với Hệ phái Phật giáo Nam tông kinh đã ký kết”, Hòa thượng Trưởng ban Văn hóa T.Ư nhấn mạnh.

Tại buổi lễ ký kết, Ban văn hóa Trung ương cùng chư Tôn đức Tăng giáo phẩm Hệ phái Nam tông cũng tiếp nhận, lắng nghe cư sĩ Chơn Phương trình bày phương án phối hợp lan tỏa pháp phục, khóa tụng thống nhất, trụ kinh chuyển pháp luân và biểu tượng kiến trúc chung; Kiến trúc sư Minh Quang trình bày về phương án phối hợp, xây dựng bộ quy chuẩn kiến trúc thống nhất trong đa dạng…

Theo đó, buổi lễ còn tiếp nhận lời phát biểu của Hòa thượng Thích Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS đặc trách Nam Tông Kinh, Phó Ban Tăng Sự TƯ GHPGVN, Trưởng phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư về tầm quan trọng của 4 đề án Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và Biểu tượng văn hóa Phật giáo VN. Hòa thượng tin tưởng rằng với sự nỗ lực của Ban văn hóa Trung ương, chương trình ký kết này sẽ được nhân rộng, và đi vào thực tế và sinh hoạt tín ngưỡng tôn của các hệ phái, vùng miền.

Trong phần thảo luận về kiến trúc Phật giáo, kiến trúc chùa Hệ pháp Nam tông Kinh, Hòa thượng Thích Bửu Chánh- Phó trưởng ban thường trực ban Văn hóa T.Ư trực tiếp điều phối  và tiếp nhận nhiều ý kiến, nhằm tìm ra những điểm chung nhất và đặt trưng nhất của hệ thống kiến trúc Phật giáo Nam Tông Kinh.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh trình bày tổng quan về việc trung tu chánh điện chùa Bửu Quang, và tán thành quan điểm thống nhất trong đa dạng về kiến trúc văn hóa Phật giáo.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc- Trưởng Ban Văn hóa T.Ư và Hòa thượng Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư  đã ký kết văn bản hợp tác trong tinh thần hoan hỷ và đồng thuận cao.

 

PB.CNTTVH PHẬT GIÁO