Trang chủ Tin tức Bế mạc Đại giới đàn GHPGVN Thành phố Hà Nội PL.2559-DL.2015

Bế mạc Đại giới đàn GHPGVN Thành phố Hà Nội PL.2559-DL.2015

91

Quang lâm Chứng minh và tham dự có Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Ban Trị sự, Ban Kiến Đàn, Chức sự Đạo tràng, Hội đồng Thập sư nhị bộ (Tăng và Ni), Các Tiểu Ban Hộ đàn cùng sự hiện diện của 252 vị tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di Ni.

Giới đàn đã  được đức Pháp chủ GHPGVN làm Hòa thượng đàn đầu và gia trì cho Hội đồng giới sư Tăng và Hội đồng giới sư Ni qua 02 ngày đã trao truyền giới pháp cho 252 giới tử.

 Khai mở Giới Đàn truyền trao giới pháp là Phật sự vô cùng trọng đại. Tại buổi lễ  Chư tôn đức hai hội đồng giới sư đã  nhất tâm đăng đàn và cử hành các nghi thức truyền giới cho 57 vị Tỷ khiêu Ni. Tại buổi lễ các giới tử đã được hành trì nghiêm mật và được  thấm nhuần giáo pháp của Như Lai nhằm làm tư lương trên con đường tiến tu đạo nghiệp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Kết thúc Đại giới đàn. Tại buổi lễ chư tôn đức Nghiệp sư và các giới tử thành tâm lễ tạ Hai  Hội đồng giới sư và cảm tạ Hòa thượng bản tự đã nhất tâm hộ trì cho Đại giới đàn được thành tựu viên mãn.

Nhân dịp này Chư tôn đức Hội đồng giới sư đã sách tấn các giới tử phải luôn tinh tiến tu học, việc thụ giới đều như pháp, luôn trau dồi giới định tuệ tu  tập để  thấm nhuần giáo pháp của Như Lai, phải giữ vững tâm Bồ đề  phát tâm học Phật. Siêng năng giáo hóa làm những điều phúc thiện, sửa chữa chùa tháp, cúng dàng chúng Tăng. Phái lấy Giới luật làm kim chỉ nam trên lộ trình tu tập, tìm cầu giải thoát.

Mong muốn các Giới tử phải nhớ ơn Thầy Tổ, nhớ ơn Hoà Thượng Đường đầu, Hoà Thượng Giới sư, phải giữ gìn pháp thân trang nghiêm thanh tịnh. Siêng năng tu tập để chứng đắc các quả vị có như vậy công đức xuất gia ban đầu của các vị mới không uổng phí nhằm báo đáp công ơn của Thầy Tổ, của cha mẹ và tín thí thập phương luôn hộ trì cho các vị trên con đường tu tập. Do vậy muốn trưởng dưỡng đạo tâm các giới tử phải nghiêm trì giới luật đã lãnh thọ và tinh tấn hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sinh.

Được biết đây là giới đàn đông nhất từ trước đến nay của GHPGVN thành phố Hà Nội Các giới tử đã được hành trì, sám nguyện rất nghiêm mật và tu học giáo pháp trong 07 ngày đến nay đã thập phần viên mãn trong không khí tràn đầy đạo vị,

Xin giới thiệu chùm ảnh tại buổi lễ:
 
 

 Hội đồng giới sư Ni đăng đàn truyền giới Tỷ Khiêu Ni


Cung nghinh chư tôn đức Hai Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Tỷ Khiêu Ni

 Đăng đàn truyền giới Tỷ Khiêu Ni

Đàn truyền giới Tỷ Khiêu Ni đã thành tựu viên mãn

 Chư nghiệp sư Ni lễ tạ Hai hội đồng giới sư

 Giới tử Ni lễ tạ Hai hội đồng giới sư

 Hội đồng giới sư Ni lễ tạ

 Nghiệp sư Tăng lễ tạ Hội đồng giới sư

 Hội đồng giới sư lễ Phật lễ Tổ

 Chư tôn đức chụp hình lưu niệm Đại giới đàn GHPGVN Tp.Hà Nội PL2559-DL.2015