Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Bình Định: Lễ thọ cấp Tấn và Họp Ban Hướng dẫn PB.GĐPT...

Bình Định: Lễ thọ cấp Tấn và Họp Ban Hướng dẫn PB.GĐPT T.Ư

315
Hai Huynh trưởng tân thăng lắng nghe đạo từ của HT.Thích Nguyên Phước

PTVN – Sáng ngày 03/6 (nhằm ngày 12 tháng 4 nhuần năm Canh Tý), tại chùa Giáo Hội Tỉnh Bình Định (141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn), Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Trung Ương đã tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho hai Huynh trưởng tân thăng của đơn vị GĐPT tỉnh Bình Định.

 

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ: HT.Thích Nguyên Phước – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT.Thích Trí Giác – Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp.Quy Nhơn; TT.Thích Thanh Hiển – UVTT Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Thái – Phó Thư ký – Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thị Tấn – UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của HTr.cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương; HTr.cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng – Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương; HTr.cấp Tấn Tâm Lập – Lê Hà Thọ, HTr. cấp Tấn Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi đồng Phó Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương và quý Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương, Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định cùng tham dự.

Sau khi chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, chú nguyện cấp, toàn thể cùng đồng tụng Kinh tựa thủ Lăng Nghiêm. Được sự ủy nhiệm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Huynh Trưởng Thị Bá đã công bố quyết định xếp cấp Tấn Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam cho Huynh Trưởng Thị Đông – Huỳnh Trọng Thu, UV. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định và Huynh Trưởng Quảng Bạn – Nguyễn Thị Thương, UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định. Với thâm niên sinh hoạt cùng sự cống hiến với Đạo pháp, tổ chức GĐPT của hai Huynh Trưởng, đủ điều kiện được xếp cấp Tấn và sự đề nghị của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, sự chuẩn thuận của Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương.

Từng Huynh trưởng đã đảnh lễ Tam Bảo và đối trước chư Tôn đức chứng minh cùng sự chứng tri của quý Huynh trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương thành tâm dâng lời phát nguyện thọ lãnh trách nhiệm của Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam. Chư Tôn đức đã trao quyết định, giấy chứng nhận Huynh trưởng cấp Tấn và gắn cấp hiệu cho hai Huynh trưởng.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Nguyên Phước đã có lời tán thán đạo tâm, ghi nhận sự cống hiến của hai Huynh trưởng với tổ chức GĐPT tại tỉnh Bình Định. Hòa thượng mong mỏi hai Huynh trưởng sẽ khắc phục mọi chướng duyên, giữ vững tâm kiên định, tiếp tục phụng sự Đạo pháp, đoàn kết đưa GĐPT tỉnh Bình Định ổn định và phát triển.

HTr.cấp Dũng – Tâm Duệ cũng đã có lời chia sẻ, động viên với hai Huynh trưởng tân thăng.

Buổi lễ khép lại trong ánh nắng bình minh của ngày mới, thêm nguồn sinh khí mới cho tổ chức áo lam tại tỉnh nhà


 

Sau đó, vào lúc 09 giờ 00, tại Hội trường chùa Giáo Hội Tỉnh Bình Định, Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương đã có cuộc họp với sự tham dự của Huynh trưởng Ủy viên Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên. Chủ trì cuộc họp là HTr.cấp Dũng Tâm Duệ – Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương; HTr cấp Dũng Thị Sự – Cố vấn GĐPT Trung Ương; HTr cấp Tấn Thị Bá – Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương.

Các tỉnh thành đã báo cáo tình hình sinh hoạt 06 đầu năm và phương hướng 06 cuối năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều kế hoạch phải hủy, tạm hoãn, những hoạt động từ thiện xã hội của các tỉnh thể hiện tinh thần từ bi, tương thân tương ái của GĐPT với cộng đồng. Các vấn đề khó khăn, chướng duyên cũng được Thường trực Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương tháo gỡ, giải đáp. Những hoạt động trại huấn luyện, tu học, trại họp bạn, trại ngành tùy theo các tỉnh linh động với thời gian nghỉ hè để tổ chức cho phù hợp. Năm nay, là năm cuối kết khóa của Bậc Lực V Trung Ương (2016 – 2020), với sự đăng cai của tổ chức kỳ thi kết khóa toàn quốc tại tỉnh Bình Định, cuộc họp đã thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi kết khóa, các vấn đề liên quan giao Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định liên hệ và chuẩn bị cho kỳ thi.


Quảng Tiến