Trang chủ Tu học Thiền Tứ Niệm Xứ Cảm giác xáo động – trạo cử

Cảm giác xáo động – trạo cử

571

 Thiền sư:  Điều quan trọng là bạn phải hay biết sự xáo động, bất an trong tâm mình và biết tại sao mình bất an như vậy. 

Đừng bao giờ tin vào những suy nghĩ sanh lên khi tâm mình đang xao động, bất an. 

Nếu bạn tin vào chúng, bạn sẽ càng bất an hơn.  Mỗi khi bạn cảm thấy khó chịu về cái gì đó, thực ra tâm đang nói với bạn rằng nó muốn cảm thấy dễ chịu, muốn có được “ cảm giác tốt” cơ.  Một thiền sinh giỏi sẽ thấy thoải mái, không có vấn đề gì với những điều khó khăn hay những điều gây khó chịu cả, chỉ nhìn chúng như là những thách thức, như là những cơ hội để học hỏi mà thôi. Nếu không có hiểu biết, ngay lập tức bạn sẽ kháng cự lại những điều khó chịu đó. 

Chúng ta phải học cách chấp nhận mọi việc như nó đang là, điều đó cũng có nghĩa là phải học cách chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn – như nó đang là. 

Theo: Chỉ mới chánh niệm thôi thì không đủ

Dịch giả: Tỳ kheo Tâm Pháp