Trang chủ Tin tức Cần Thơ: Trang nghiêm Đại lễ Dâng hương Tưởng niệm Đức Thánh...

Cần Thơ: Trang nghiêm Đại lễ Dâng hương Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công

127

Sáng 13/ 04/ 2024 (nhằm mùng 05 tháng 03 năm Giáp Thìn), sau khi dâng hương tưởng niệm chư vị anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Cần Thơ, Phân ban Ni giới TW, Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ và đoàn Đại biểu Phân ban Ni giới các tỉnh thành vân tập về chùa Phước Khánh (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) trang nghiêm thành kính dâng hương tưởng niệm đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ Tưởng niệm, danh hiệu đức Phật Bổn Sư được xướng lên; kế đến là danh hiệu Tôn giả A Nan – Người có công lao to lớn, ba lần đảnh lễ xin Phật cho nữ giới được xuất gia; rồi đến danh hiệu đức “Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật” vang lên, cả chúng hội đạo tràng như lắng đọng trong niềm cung kính vô biên. Hình ảnh đức Di mẫu Đại Ái Đạo dẫn đoàn nữ nhi hoàng tộc chân son đã lấm bụi đường, thân thể rệu rã do lần đầu đi bộ quảng đường quá xa, nhưng tinh thần thì vô cùng cương quyết, nguyện xả bỏ tất cả vinh hoa phú quý thế gian để tầm cầu đạo mầu giác ngộ giải thoát. Công hạnh đó, con đường và sự xả ly đó của quý ngài được lưu truyền qua bao thế hệ:

“Dẫu rằng tứ đại tiêu tan,

Danh thơm vẫn mãi lưu vang muôn đời,

Pháp thân lồng lộng sáng ngời,

Chan hòa pháp giới rạng ngời sử son.”

Sau đức Thánh Tổ Ni, tinh thần xả ly cao thượng lần lượt được tiếp nối và truyền thừa qua nhiều thế hệ chư Ni Việt Nam. Chư vị cố Ni trưởng đã hết lòng với sự nghiệp tu học và hoằng pháp, dẫn dắt lớp lớp đàn em tiếp nối bước vào ngôi nhà Chánh Pháp, thực tập giáo lý từ bi giải thoát của đức Phật. Để ngày nay, hàng ni lưu trong hành trình “Vạn dặm tầm sư muôn thuở tri ân”.

Để thể hiện tấm lòng tưởng niệm, tri ân trong muôn một, Chư tôn đức Ni đã tiến hành nghi lễ dâng hương đức Thánh Tổ, cung tiến và đảnh lễ thù ân chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công. Từng câu từng lời, từng sự kính cẩn trong nghi thức đảnh lễ của chư Tôn đức Ni và quý Đại biểu đối với bậc Tổ Thầy đã được thể hiện trong nghi thức lễ Tưởng niệm.

Cuối buổi lễ là lời phát nguyện học tập theo gương hạnh đạo đức người xưa, xây dựng đời sống phạm hạnh, tuân thủ giữ gìn tinh thần Bát kỉnh pháp và Giới luật mà Đức Phật đã chế định cho Ni giới. Nguyện trau dồi Giới đức, Tâm đức, Tuệ đức, cùng sách tấn nhắc nhở nhau giữ vững ý chí, nghị lực, tiếp bước tiền nhân, phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thực  hiện: Tiểu ban TTTT Đại lễ