Trang chủ Tu học Thiền Tứ Niệm Xứ Căng thẳng hay thư giãn

Căng thẳng hay thư giãn

220

 

 
 
Thiền sư:  Điểm cân bằng bạn phải tìm là cân bằng giữa “thoải mái” và “nhiệt tâm, hứng thú”. Hứng thú là sử dụng trí tuệ; có chất trí tuệ trong sự nhiệt tình. Người ta hay cố tìm ra điểm cân bằng giữa cố gắng và thư giãn bằng cách sử dụng ít cố gắng đi hay nhiều cố gắng hơn. Nhưng khi bạn có hứng thú thì sự cố gắng luôn có mặt. Khi tâm thích thú tìm hiểu một việc gì, sự nỗ lực đã có sẵn ở đó rồi. Hãy kiên nhẫn với chính mình; để đạt tới mức cân bằng  không phải chuyện dễ.
 
Thiền sinh: Thưa thầy, nghĩa của thư giãn thoải mái chính xác là gì? Con biết thư giãn về cơ thể nghĩa là gì rồi nhưng thư giãn về tâm nghĩa là sao?
 
Thiền sư: Cảm giác thư giãn thoải mái thực ra là khi không còn chút mong đợi và bất an nào nữa. Bạn chỉ có thể hoàn toàn thoải mái khi tâm không còn tham sân nữa; muốn mình phải thoải mái hay cố gắng để thoải mái chỉ làm bạn thêm căng thẳng mà thôi.
 
Theo: Chỉ mới chánh niệm thôi thì không đủ
Dịch giả: Tỳ kheo Tâm Pháp