Trang chủ Tin tức Thông báo Cáo Phó: HT. Thích Quang Đạo – Thành Viên HĐCM viên tịch

Cáo Phó: HT. Thích Quang Đạo – Thành Viên HĐCM viên tịch

133

Cáo phó


–   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

–   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

–   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH QUANG ĐẠO

–  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

– Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;

– Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai;

– Viện chủ chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16giờ15 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 16/7/Đinh Dậu) tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

                        * Trụ thế        : 77 năm

                        * Hạ lạp          : 52 năm        

– Lễ nhập kim quan vào lúc 14giờ 00, ngày 07/9/2017 (17/7/Đinh Dậu).

– Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Phước Viên.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16giờ 00 ngày 07/9/2017 (17/7/Đinh Dậu).

– Lễ truy niệm vào lúc 07giờ 00 ngày 12/9/2017 (22/7/Đinh Dậu); 08giờ 00 phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

       Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn