Trang chủ Bài nổi bật Hình ảnh chư tôn đức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM...

Hình ảnh chư tôn đức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM tụng giới tập trung

1282

Sáng ngày 16/07/2019 tại đại hùng bảo điện Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) đã diễn ra lễ tụng giới tập trung của chư tôn đức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM.

Hòa Thượng Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiểm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM chứng minh buổi lễ, cùng với sự hiện diện của chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Chư tôn đức BTS 24 Quận/huyện và các Ban ngành trực thuộc đồng tháp dự.
Hòa Thượng Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiểm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức lễ Tổ, đồng thời quang lâm chánh điện dâng hương lễ Phật và sám hối tam nghiệp theo nghi thức Tụng giới.
Theo đó, chư tôn đức cùng hòa âm theo sự dẫn lễ của TT.Thích Lệ Trang – phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban nghi lễ BTS GHPGVN TP.HCM.
HT.Thích Minh Thông – phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo Dục Phật giáo BTS GHPGVN TP.HCM tụng giới.
Chư tôn đức trang nghiêm tịnh lắng lòng thính giới trong không gian thanh tịnh. Đây là lần tụng giới tập trung thứ ba của chư tôn đức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM trong mùa hạ PL.2563.
Một số hình ảnh lễ bố tát ngày 16/07/2019 (nhấp chuột vào để xem hình to hơn)
Thái Hòa – Trần Thức