Trang chủ Blog chùa Chùa Từ Tân tổ chức trang nghiêm Lễ Tắm Phật

Chùa Từ Tân tổ chức trang nghiêm Lễ Tắm Phật

200

Xin giới thiệu chùm ảnh lễ Tắm Phật tại chùa Từ Tân;