Trang chủ Bài nổi bật Chùm ảnh: Giới tử thi tụng luật, thực hành oai nghi và...

Chùm ảnh: Giới tử thi tụng luật, thực hành oai nghi và sám hối tam nghiệp tại Giới trường Việt Nam Quốc Tự

759

PTVN – Ngày 12/10, sau khi nhập giới trường buổi sáng, chư Giới tử cầu thọ Tỳ Kheo, Sa-di có loạt các hoạt động tu học như thi tụng luật trường hàng, học tập thực hành oai nghi và các nghi thức đăng đàn thọ giới; sám hội tam nghiệp.


 

GIỚI TỬ THAM GIA THI TỤNG LUẬT TRƯỜNG HÀNG

 

Tối ngày 12/10, chư giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Sa-di đã vân tâp tại Chánh điện Việt Nam Nam Quốc Tự thi tụng luật Trường hàng.

Hòa thượng Thích Minh Thông – Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Quản giới tử tiến hành nghi thức niêm hương, bạch Phật và khai chuông mỏ tiến hành buổi lễ tụng luật Trường hàng.

Các giới tử tụng Luật Trường hàng và theo đó Ban Tổ chức chọn ra Giới tử xuất sắc nhất, đọc trôi chảy nhất trong kỳ thi này, thể hiện sự chuyên cần, tinh tấn trong quá trình học luật và trì luật.

 

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thông đã sách tấn giới tử tính tấn hơn nữa và dành nhiều thời gian để học luật, tụng luật, không phải chỉ cần học thuộc giới luật, mà còn phải thực hành, vận dụng trong đời sống hàng ngày, để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Tăng đoàn.


HƯỚNG DẪN OAI NGHI VÀ NGHI THỨC KHI ĐĂNG ĐÀN THỌ GIỚI

 

Trước đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang – Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã hướng dẫn giới oai nghi, đắp y và  các nghi thức quan trọng khi đăng đàn thọ giới


CHƯ GIỚI TỬ SÁM HỐI TAM NGHIỆP

Trước khi chính thức đăng đàn thọ giới, chư Giới tử trang nghiêm tập trung tại Hội trường chính Giới trường Việt Nam Quốc tự sám hối tam nghiệp.

 


Thực hiện: THÁI HÒA – ANH QUỐC