Trang chủ Tin tức Chùm ảnh: Sài Gòn rực sắc Phật đản

Chùm ảnh: Sài Gòn rực sắc Phật đản

299


Lễ đài Phật đản tại chùa Từ Tân


Lễ đài Phật đản chùa Bửu Lâm


Khu vực trước chùa Bửu Lâm


Tam quan chùa Bửu Lâm


Lễ đài Phật đản chùa Vĩnh Phước


Khu vực trước chùa Vĩnh Phước


Lễ đài Phật đản chùa Vĩnh Nghiêm


Trước Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN


Lễ đài Phật đản tại VP Trung ương GHPGVN


Lễ đài Phật đản chùa Phú Long


Một con hẻm ở quận 3


Sen nở trước chùa Vạn Thọ


Cờ Phật giáo trong khu phố


Cờ Phật tại nhà dân


Lễ đài Phật đản bên dòng kênh