Trang chủ Bài nổi bật Chùm ảnh về Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

Chùm ảnh về Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

1014

Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ

Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Giáo sư Lê Mạnh Thát và Hòa thượng Thích Quảng Độ