Trang chủ Bài nổi bật Chương trình Đại lễ Tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử...

Chương trình Đại lễ Tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

197
  • NGÀY 21/7/NHÂM DẦN:

– 07h00: Ban Trị sự Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện rước Linh vị các hương linh về an vị tại Việt Nam Quốc Tự.

– 08h00: Lễ khai mạc Trai đàn (có chương trình riêng).

– 09h00: Chư Tôn đức Chứng minh và lãnh đạo TP dâng hương tham lễ Tam bảo.

– 09h30: Chư Tôn đức Chứng minh và lãnh đạo TP vân tập đàn tràng – thắp hương trước bia tưởng niệm các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19.

  • Trao quà từ thiện.

– 10h00: Niêm đàn sái tịnh bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ.

– 11h00: Khoá lễ của chư tôn đức Phật giáo Nam tông.

– 14h00: Pháp thoại “Tri ân – báo ân” do HT. Thích Nhựt Hỷ – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM chủ giảng.

  • Khoá lễ trì tụng Kinh Nhân Vương Hộ Quốc – Mông Sơn thí thực.

– 18h00: Khóa lễ của chư Tôn đức Phật giáo người Hoa.

  • NGÀY 22/7/NHÂM DẦN:

– 08h00: Pháp thoại “Nước từ rửa sạch vết thương tâm” do TT. Thích Trí Chơn – Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM chủ giảng.

  • Khoá lễ trì tụng Kinh Dược Sư.

– 10h00: Tiến linh.

– 14h00: Pháp thoại “Hướng về chư hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19” do TT. Thích Quang Thạnh – Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM  chủ giảng.

  • Khoá lễ trì tụng Kinh Địa Tạng – Mông Sơn thí thực.

– 18h30: Lễ phóng Liên đăng. (Ban Nghi lễ và Ban Văn hóa)

  • NGÀY 23/7/NHÂM DẦN:

– 08h00: Thuyết pháp. (Cung thỉnh Đức Hòa thượng Quyền Pháp chủ khai thị)

– 08h30: Khoá lễ trì tụng Kinh Di Đà, Hồng danh, Vu Lan.

– 09h00: Cúng Phật.

– 10h00: Tiến linh.

– 15h00: Đăng Đàn chẩn Tế.

Hoàn mãn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ