Trang chủ Tin tức Thông báo Chương trình tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chương trình tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

1062
CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TU IM LẶNG TÂM TANG “QUAY VỀ NƯƠNG TỰA HẢI ĐẢO TỰ THÂN” TẠI CHÙA TỪ HIẾU TỪ NGÀY 23.1 – 30.1.2022
Kính khải bạch chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới,
Chúng con đã xin phép chư Tôn đức để tổ chức theo di huấn của Sư Ông chúng con một khóa tu im lặng hùng tráng trong thời gian tang lễ. Chúng con xin ghi xuống nơi đây những thực tập mà anh chị em chúng con đang cùng thực hiện ngay từ những giờ phút đầu tiên của Tang Lễ Tâm Tang. Để giúp cho chúng con và để giúp cho sự trang nghiêm thanh tịnh trong thời gian tang lễ, chúng con thỉnh cầu quý vị Phật tử cư sĩ và thân hữu cùng thực tập chung với chúng con một vài thực tập cụ thể sau đây, cũng như những thời khóa tu học được đề nghị và sắp xếp trong quyển Cẩm Nang này.
Ngày 1: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022
(Nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 8h00: Nhập Kim Quan
– 9h30: Lễ Bạch Phật Khai Kinh
– 10h00: Thỉnh Giác Linh An Vị – Thọ Tang
– 11h00: Cung tiến Giác Linh – Thọ Trai trong chánh niệm
– 14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm
– 19h00: Ngồi thiền và Tụng kinh
– 21h00: Chỉ tịnh
……………………………………………………………………………………………………………………
Ngày 2: Thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022
(Nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 4h00: Thức chúng
– 4h30: Dâng trà
– 5h00: Ngồi thiền, Tụng kinh và Sám pháp địa xúc
– 7h00: Ăn sáng trong im lặng và chánh niệm
– 8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 10h30: Cung Tiến Giác Linh
– 11h00: Thọ Trai trong chánh niệm
– 14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm
– 19h00: Ngồi thiền và Tụng kinh
– 21h00: Chỉ tịnh
……………………………………………………………………………………………………………………
Ngày 3: Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022
(Nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 4h00: Thức chúng
– 4h30: Dâng trà
– 5h00: Ngồi thiền, Tụng kinh và Sám pháp địa xúc
– 7h00: Ăn sáng trong im lặng và chánh niệm
– 8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 10h30: Cung Tiến Giác Linh
– 11h00: Thọ Trai trong chánh niệm
– 14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm
– 19h00: Lễ Tụng Năm Giới Tân Tu
– 21h00: Chỉ tịnh
……………………………………………………………………………………………………………………
Ngày 4: Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022
(Nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 4h00: Thức chúng
– 4h30: Dâng trà
– 5h00: Ngồi thiền, Tụng kinh và Sám pháp địa xúc
– 8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 10h30: Cung Tiến Giác Linh
– 11h00: Thọ Trai trong chánh niệm
– 14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm
– 19h00: Ngồi thiền và Tụng kinh
– 21h00: Chỉ tịnh
……………………………………………………………………………………………………………………
Ngày 5: Thứ Năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022
(Nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 4h00: Thức chúng
– 4h30: Dâng trà
– 5h00: Ngồi thiền và Tụng kinh
– 7h00: Ăn sáng trong im lặng và chánh niệm
– 8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 10h30: Cung Tiến Giác Linh
– 11h00: Thọ Trai trong chánh niệm
– 14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm
– 19h00: Lễ Tụng 14 Giới Tiếp Hiện
– 21h00: Chỉ tịnh
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày 6: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022
(Nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 4h00: Thức chúng
– 4h30: Dâng trà
– 5h00: Ngồi thiền và Tụng kinh
– 7h00: Ăn sáng trong im lặng và chánh niệm
– 8h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư
– 10h30: Cung Tiến Giác Linh
– 11h00: Thọ Trai trong chánh niệm
– 14h00: Lễ thỉnh Giác linh tham Phật yết Tổ (tại Chánh điện và nhà Tổ, Tổ đình Từ Hiếu)
– 17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm
– 19h00: Lễ Tưởng Niệm Ân Sư
– 21h00: Chỉ tịnh
………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày 7: (Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022
Nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 6h00: Lễ Cung Tiễn và Phát Hành
– 7h00: Cung Tuyên Tiểu Sử Thiền Sư
– 7h30: Lễ Thiên Quan (Rước Kim Quan đến địa điểm Trà Tỳ)
Tại Công viên Vĩnh Hằng – Vườn Địa Đàng
– 9h00: Lễ Trà Tỳ
– 10h00: Kính dâng lên Sư Ông Lá thư ‘Thầy Trò Ta Cùng Nhau Leo Đồi Thế Kỷ’
– 11h00: Cung tiến Giác Linh – Thọ trai trong chánh niệm
– 14h00: Thiền Hành Cúng Dường
– 15h30: Ngồi thiền có Khai thị của Sư Ông
– 16h00: Nghe Sư Ông đọc thơ
– 17h00: Ăn chiều im lặng
– 19h00: Tụng kinh A Di Đà
– 20h30: Nghe Tiểu truyện về cuộc đời Sư Ông
– 22h00: Có mặt bên nhau – Uống trà – Thiền ca cúng dường
– 23h30: Ngồi thiền – Nghe Sư Ông đọc thơ – Đọc thư “Tay Thầy trong tay con”
– 01h00: Kinh hành cúng dường
– 01h30: Đọc thư “Tay Thầy trong tay con”
Thắp nến – Niệm Bồ tát Quan Thế Âm cầu nguyện thế giới hòa bình
………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày 8: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 1 năm 2022
Nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu)
– 7h00: Lễ Cung thỉnh Xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu
– 8h30: Lễ Giác Linh An Vị
Lễ Tạ Phật Hoàn Kinh