Trang chủ Bài nổi bật TPHCM: Đại Giới đàn Huệ Hưng chính thức khai mạc tại Việt...

TPHCM: Đại Giới đàn Huệ Hưng chính thức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự

872

PTVN – Sáng nay 13/10, Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM.

Quang lâm chứng minh Lễ Khai mạc Đại giới Đàn Huệ Hưng có sự hiện diện của chư tôn đức Giáo phẩm T.Ư Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, BTS GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại Giới đàn Huệ Hưng, HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu – Phó thư ký HĐCM T.Ư GHPGVN; HT. Thích Giác Tường, HT.Thích Như Niêm, HT. Thích Viên Minh – UVTT HĐCM TƯ GHPGVN ; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín; HT.Thích Minh Chơn, HT. Thích Giác Hà – đồng Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Tánh; HT. Thích Giác Toàn; HT.Thích Thiện Tâm – đồng Phó chủ Tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Nhựt Ấn; HT.Thích Lệ Trang – đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng sự có mặt của Chư tôn đức thành viên các Ban ngành trực thuộc Phật giáo TP, chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban kiến đàn, Giới sư Đại giới đàn Huệ Hưng, cùng chư giới tử cầu thọ Tỳ Kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni từ các điểm giới trường đồng tham dự.

HT.Thích Thiện Tâm – Phó chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng phát biểu : “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là ổn định nếp sống thiền gia tại các cơ sở tự viện, phát huy năng lực hành đạo của chư Tôn đức Tăng Ni qua mọi chương trình hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực chuyên môn của Giáo hội và xã hội, trong đó trọng yếu là đào tạo Tăng tài, truyền bá Chánh pháp, khai kiến Giới đàn truyền trao Giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới ngõ hầu “tục diệm truyền đăng, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức…

“Đại Giới đàn” là trường tuyển người làm Phật; vậy, từ giờ phút này, các giới tử với ba nghiệp trang nghiêm, bổn tâm thanh tịnh, một lòng thành kính, cầu thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ trao truyền cho các giới tử tại 05 Giới trường nghiêm tịnh, trở thành một tân Tỳ kheo – Tỳ kheo ni – Thức xoa ma na – Sa di và Sa di ni, một thành viên của Giáo hội, một vị Đạo sư cho đàn hậu học trong tương lai.

Sau khi thọ giới, các giới tử phải tinh tấn hơn nữa, nghiêm trì Giới luật như giữ gìn mạng sống của chính mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, phát triển thiện duyên, duy tuệ thị nghiệp, xiển dương Chánh pháp, giáo hóa nhân quần, làm lợi ích cho xã hội và cộng đồng … được như vậy mới xứng đáng là “Chúng Trung Tôn”, bậc Thầy của trời người trong muôn thuở. Chúng tôi luôn cầu nguyện và thân chúc các giới tử thành tựu được “giới thân huệ mạng”, hướng đến sự giác ngộ giải thoát ở hiện tại và tương lai.”

Hòa thượng nhấn mạnh: “Sự quang lâm chứng minh của quý Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự, quý Ban/Viện và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; chư Tôn đức Ban Kiến đàn, Hội đồng Thập sư, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/huyện cùng với sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử, Thiện hữu tri thức gần xa đã góp phần cầu nguyện cho Đại Giới đàn được thành tựu viên mãn, hơn 800 giới tử sẽ trở thành những nhân tố tích cực trong hiện tại và tương lai.”

Tiếp đó, HT.Thích Lệ Trang – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM tuyên đọc tiểu sử, công hạnh của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng – Tôn hiệu Đại giới đàn PL.2564 .

 “Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Pháp húy Ngộ Trí, thế danh Nguyễn Thành Chẩm, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 39, là đệ tử Sư tổ Vạn An (Sa Đéc).

Hòa thượng sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ Nguyễn Minh Biện, pháp danh Minh Chiếu, thân mẫu là cụ Trần Thị Mậu, pháp danh Diệu Thiệt.

Sinh ra trong gia đình trung lưu phúc hậu, có lòng tin với Tam Bảo, Ngài được Tổ sư Vạn An cho thế phát năm 1938, vừa tròn 21 tuổi.

Ngài chính thức thọ Sa di năm 1942; thọ Tỳ kheo Bồ tát giới tại chùa Viên Giác ở Vĩnh Long năm 1943.

Ngài từng có duyên lành cầu học với chư vị Hòa thượng đức độ của Phật giáo miền Nam như:  Trưởng lão Hòa thượng Thích Hành Trụ tại chùa Long An, Sa Đéc, Đồng Tháp(1945); Sư tổ Chánh Quả tại chùa Kim Huê, Sa Đéc (1946); Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh tại Phật học Đường Liên Hải – Sài Gòn (1947).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng sinh tiền nguyên là Trưởng Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Phật Giáo Chuyên Môn, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt nam; Phó Ban Trị Sự Thành Hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh; Hiệu Phó Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, Tổng Lý Hội Đồng Quản Trị Tổ Đình Ấn Quang;   Chứng minh và cố vấn Tổ Đình Kim Huê, Sa đéc, Viện chủ Tu Viện Huệ Quang (Q.Tân Phú).

Cuộc đời tu học và sự nghiệp hành đạo của Hòa thượng rất bình dị, chơn tu thật học, nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật pháp bằng con đường giáo dục tại miền Nam. Hòa thượng thật xứng đáng là bậc Thạch trụ của Thiền gia, bậc Đống lương mẫu mực của Phật giáo, bậc chơn tu khả kính – bậc Tuyên Luật sư gương mẫu – bậc giáo thọ sư lỗi lạc của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng.

Hòa thượng đã để lại các tác phẩm phiên dịch có giá trị như: kinh Duy Ma Cật, Kim Cang Giảng Lục, Lược sử Đức Lục Tổ, Pháp môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định. Các tác phẩm chưa xuất bản như: kinh Phật Thuyết Đương Lai Biến, kinh Phật Thuyết Diệt Tận, Tập Tri Kiến Giải Thoát. Tác phẩm đang soạn dịch: kinh Phạm Võng Hiệp Chú “

Tại lễ Khai mạc, TT.Thích Thiện Quý báo cáo về công tác tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng. Thông qua danh sách Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Giới sư, số lượng giới tử tham dự, địa điểm thiết lập Giới trường và thời gian truyền giới.

Truyền giới Tỳ kheo, Sa di (Bắc tông) tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10); truyền giới Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni (Bắc tông) tại chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài); truyền giới cho Giới tử Tăng (Khất sĩ) tại Tịnh Xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh); truyền giới cho Giới tử Ni (Khất sĩ) tại Tịnh Xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp); truyền giới cho Giới tử Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang (Q. Thủ Đức).

Ban Tổ chức đã nhận 874 hồ sơ giới tử, trong đó có 609 giới tử thuộc Phật giáo Bắc tông, 158 giới tử thuộc Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, 107 giới tử thuộc Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Sau khi tham dự kỳ thi Tuyển Phật trường, số lượng giới tử chính thức đủ chuẩn được nhập Giới trường là 772 vị, trong đó có 183 giới tử Tăng Phật giáo Bắc tông; 44 giới tử Tăng Phật giáo Nam tông Kinh; 26 giới tử Tăng Phật giáo Hệ phái Khất sĩ; 367 giới tử Ni Phật giáo Bắc tông; 67 giới tử Ni Phật giáo Hệ phái Khất sĩ; 85 tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh & 150 Phật tử đăng ký thọ giới Bồ-tát.

Theo đó, Sa di Thích Tịnh Nhân đại diện cho toàn giới tử Đại Giới đàn Huệ Hưng phát nguyện: “Với bao tâm niệm thành khẩn thiết tha, giới tử chúng con xin một lòng phát nguyện: “Sau khi thọ lãnh Giới pháp, chúng con sẽ luôn tôn kính Giới luật như mạng sống của chính mình, nghiêm trì các Giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, gieo trồng chủng nhân và phát huy các thiện pháp, trở thành vị tu sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội, làm mô phạm cho nhân thiên, lợi ích chúng hữu tình, v.v…”

Huấn từ đến toàn thể giới tử, HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng tán tán sự phát tâm dũng mãnh cầu thọ giới pháp của chư Giới tử, khuyến tấn đại chúng giữ gìn oai nghi, học pháp, thực hành đúng theo tinh thần giới luật Phật dạy, đúng với giới pháp mà mình đã thọ.

Đại diện Trung ương GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS phát biểu, tán thán, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của BTS GHPGVN TP.HCM trong các công tác Phật sự tại TP.HCM, đặc biệt là công tác tổ chức Giới đàn truyền trao pháp cho Tăng Ni tu học, cùng chung tay chúng sức với Phật giáo cả nước hướng đến việc phát triển xây dựng Giáo Hội, xương minh Phật pháp, đào tạo Tăng tài.

Kết thúc buổi lễ, HT.Thích Thiện Đức – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban kiểm soát GHPGVN TP gửi lời cảm tạ của Ban tổ chức đến Chư tôn đức Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, Phật giáo 24 quận/huyện đã đồng hành với hoạt động của Đại Giới đàn trong suốt thời gian qua.


 

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ

 

 

 

KHAI ĐẠO GIỚI TỬ

 

Sau lễ khai mạc, toàn thể giới tử đã lắng lòng nghe Hòa thượng Thích Minh Thông – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM khai đạo tại Hội trường chính Việt Nam Quốc Tự.

 


Nhóm thực hiện : THÁI HÒA – ANH QUỐC – ĐĂNG HUY