Trang chủ Tin tức Đại giới đàn Phước Trí: Khai đạo Giới tử, truyền giới Sa...

Đại giới đàn Phước Trí: Khai đạo Giới tử, truyền giới Sa Di, Sa Di Ni

251

Từ 16giờ đến 18giờ cùng ngày, BTC giới đàn đã cung thỉnh Hội đồng Thập Sư do HT Thích Thiện Duyên làm Đàn Đầu HT, HT Thích Chí Mãn – Yết Ma, HT Thích Thiện Nguyện – Giáo Thọ A Xà Lê, cùng Thất Chứng sư, quang lâm tiến hành lễ Truyền giới Sa Di cho các giới tử Sa Di Tăng.

Tại giới trường Ni tại chùa Sư Nữ Bảo Quang dưới sự chứng minh của HT Đàn Đầu Ni, Ni Trưởng. Thích Nữ Diệu Lý, Các Ni Trưởng, Ni sư đã tiến hành buổi lễ khai Đạo giới tử cho Sa Di Ni. Lễ truyền giới cũng đã được tiến hành rất mực trang nghiêm, đúng Pháp theo luật Phật chế định. 

Sau đây là một số hình ảnh các nghi lễ trên diễn ra tại Giới trường chùa Phổ Đà và giới trường Ni chùa Sư Nữ Bảo Quang: