Trang chủ Blog chùa Đăk Nông: Đại lễ Phật Đản chùa Phước Điền

Đăk Nông: Đại lễ Phật Đản chùa Phước Điền

69

  

 
 
 
 
 
 
 
Chư Tăng chứng minh
 
 
 
 
 
 
Đại đức Thích Quảng Thuần trụ trì cung tuyên bức thông điệp của Hòa thượng pháp chủ GHPGVN
 
 
Chính quyền tham dự
 
 
 
Đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng
 
 
Sau đây ảnh văn nghệ đêm 14/04
 
 
 
Cồng chiêng Tây Nguyên