Trang chủ Tin tức Đăk Nông : Trang nghiêm tác Pháp An cư kiết hạ

Đăk Nông : Trang nghiêm tác Pháp An cư kiết hạ

109
Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng Toạ Thích Châu Quang trưởng Ban Trị Sự PG tỉnh Đăk Lăk chứng minh Ban Trị Sự PG Tỉnh Đăk Nông. Cùng Chư tôn Đức Thường trực Ban trị Sự và toàn thể Tăng – Ni.
 
Tịnh Nghiệp Đạo tràng An cư đã nhất tâm cung thỉnh Thượng Toạ Thích Châu Quang chứng minh Thiền chủ khoá hạ. Đại đức Thích Quảng Tuấn Trưởng Ban Trị Sự PG tỉnh Đăk Nông làm Hoá chủ. Đại Đức Thích Quảng Hiền Phó Thường Trực Ban Trị Sư PG tỉnh làm Chánh Na.
 
Được biết tỉnh Đăk Nông tuy điều kiện còn thiếu thốn nhưng Ban Trị Sự tổ chức tịnh ngiệp Đạo tràng An cư kiết hạ để chư Tăng – Ni có đủ thuận duyên tu học trong ba tháng hạ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Bên cạnh đó trong mùa hạ Thường Trưc sẽ tổ chức các khoá tu Niệm Phật, Bát Quan trai giới cho Đạo tràng Phật tử trong tỉnh, tổ chức các khoá bồi dưỡng hành chánh giáo hội cho các vị trụ trì, phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo cho các Ban Hộ Tự. Đây là những thuận lợi nhằm giúp Ban Trị Sự đào tạo các vị Tăng – Ni trẻ sau khi mãn hạ về tại địa phương hoằng dương chánh pháp.