Trang chủ Tin tức Danh sách Ban lễ tang Cố Ni trưởng Thích Đàm Hảo

Danh sách Ban lễ tang Cố Ni trưởng Thích Đàm Hảo

91


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
—***—
 
BAN LỄ TANG

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM HẢO
(1928-2014) 


– ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ – CHỨNG MINH BAN ĐẶC TRÁCH NI GIỚI GHPGVN
– PHÓ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
– NGUYÊN ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
– NGUYÊN ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
– NGUYÊN ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
– NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TP.HÀ NỘI
– VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH NGA MY – P.HOÀNG VĂN THỤ – Q.HOÀNG MAI – TP.HÀ NỘI
 

 1. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 2. Thượng tọa Thích Thanh Chính- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 3. Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 4. Thượng tọa Thích Thanh Phúc – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 5. Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN , Phó trưởng Ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 6. Thượng tọa Thich Chiếu Tạng – Uy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 7. Thượng tọa Thích Minh Tuấn – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban nghi lễ  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội
 8. Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó Ban đặc trách Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 9. Ni sư Thích Đàm Thành – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng phân ban đặc trách Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.
 10. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố Hà Nội
 11.  Đại Đức Thích Nguyên Thanh – Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai.
 12. Ông Đặng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ – quận Hoàng Mai.
 13. Thượng tọa Thích Giác Dũng – Đại diện Sơn môn.
 14. Ni sư Thích Đàm Xuân – Trưởng Pháp tử.

 

BAN TỔ CHỨC