Trang chủ Tin tức Đồng Tháp: 616 hành giả ACKH tại 5 điểm trong tỉnh

Đồng Tháp: 616 hành giả ACKH tại 5 điểm trong tỉnh

Ngày 21/5/2019, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019 tại chùa Cao Minh, Phường 11, TP. Cao Lãnh.

143

Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Thiện An, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT Thích Thiện Phương, HT Thích Phước Thông; HT Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Trưởng 11 Ban ngành, 12 Ban trị sự GHPGVN huyện/thị/thành phố.

Về phía cơ quan chính quyền có sự tham dự của ông: Ông Võ Hoàng Cương, Phó chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; Ông Châu Văn Tài, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Đồng Tháp; Ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo Ban dân vận tỉnh ủy Đồng Tháp; các vị đại diện các đoàn thế Tỉnh Đồng Tháp và huyện sở tại và phật tử các nơi cùng về tham dự.

Thượng Tọa Thích Thiện Thông, Chủ hương hạ trường thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc; “Đức Phật định chế pháp An Cư dành cho chư hành giả tỳ kheo trong việc giữ gìn giới luật của Phật. Chùa Cao Minh được chọn điểm tập chung cho Chư Tăng, với các thành viên ban lãnh đạo, ban quản chúng và số lượng 67 hành giả sẽ phát khởi tu học cùng nhau trong 03 tháng an cư”.

Đại đức Thích Chơn Tâm thư ký ban chỉ đạo ACKH của tỉnh hội, thông qua bản kế hoạch tổ chức và các chức danh chư tôn đức được giao nhiệm vụ trong ba tháng tu tập An cư, các nội quy khóa an cư cho các hành giả…

Số lượng 130 hành giả an cư của 02 đạo tràng chư Tăng chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), chùa Cao Minh (Tp. Cao Lãnh) đã dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học; nghiêm trì giới luật; nội quy khóa an cư.

Với 616 Tăng Ni hành giả của 05 điểm trường hạ trong tỉnh: Chùa Cao Minh, điểm dành cho Chư Tăng (Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh); Chùa Đức Long, điểm dành cho Chư Ni (Đường 853, xã Tân Dương, huyện Lai Vung); chùa Thanh Lương, chư Tăng trường TCPH (Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh); chùa Phước Huệ, Chư Ni trường TCPH ( Phường 1, Tp. Sa Đéc); chùa Hưng Thiền chư Ni trường TCPH (Quốc lộ 30, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh).

Ông Võ Hoàng Cương đại diện cấp Chánh quyền phát biểu chúc mừng GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã hướng dẫn tu học Chư Tăng Ni trong 03 tháng an cư theo luật Phật chế, thực hiện trao giồi Giới định tuệ, với phương châm “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật”, Chánh quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đạo tràng ACKH hoàn thành với thành tích tốt đẹp nhất. Lãnh đạo chánh quyền đến tham dự tặng quà chúc mừng lễ khai mạc khóa an cư kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019.

HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban chỉ đạo các đạo tràng an cư đã có lời chúc mừng các hành giả đã thực hiện theo luật Phật chế, trong 03 tháng phải tập chung cấm túc an cư trao giỗi Giới-Định-Tuệ và nêu lên vài ý nghĩa quan trọng an cư của người xuất gia cho các hành giả.

TT. Thích Thiện Chí, Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đương vi sám chủ cung an chức sự tịnh nghiệp đạo tràng An cư Kiết hạ tại chùa Cao Minh; đã cung thỉnh HT. Thích Thiện An, HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương đương vi chứng minh các hạ trường trong tỉnh Đồng Tháp.

Thích Huệ Nghiêm