Trang chủ Blog chùa Đồng Tháp: An lạc khoá tu niệm Phật tại chùa Hồng Liên

Đồng Tháp: An lạc khoá tu niệm Phật tại chùa Hồng Liên

122

PTVN – Sáng ngày 07/4/2024, chùa Hồng Liên (Đồng Tháp)  tổ chức khoá tu niệm Phật và học pháp định kỳ vào chủ Nhật hàng tuần.

Khoá tu do Thượng toạ Thích Minh Thuận – Trụ trì chùa Hồng Liên; Thượng toạ Thích Thiện Thời – Phó trụ trì chùa Hồng Liên trực tiếp hướng dẫn.

Thời khoá buổi sáng, đại chúng cộng tu niệm Phật, lạy hồng danh đức Phật A Di Đà, kinh hành, dùng cơm chánh niệm.

Buổi chiều là thời khoá thuyết pháp của Thượng toạ trụ trì Thích Minh Thuận về lợi ích của việc đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật.

  

Thượng tọa nhấn mạnh, “Phật tử cần làm 4 việc để có đời sống an lạc trong tu tập, đó là đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật”.

Thượng toạ giải thích rõ về việc đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật như thế nào cho đúng pháp, cho được an lạc.

Qua lời giảng của Thượng toạ, đại chúng hiểu rõ hơn về con đường tu học để học và hành cho đúng pháp.

Cuối thời pháp thoại, Thượng toạ trụ trì cùng hội chúng tụng Ma-ha-bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh và hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh.

Khoá tu kết thúc trong sự hân hoan của quý Phật tử vì ai cũng cảm nhận được sự an lạc và bình an trong suốt 1 ngày tu học.

HOA HẠNH – HOÀNG HƯNG