Trang chủ Bài nổi bật Đồng Tháp: Trang nghiêm phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng...

Đồng Tháp: Trang nghiêm phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ

804

PTVN – Như đã đưa tin, sáng nay ngày 22/8/2020 (nhằm ngày 04/7 năm Canh Tý), tại chùa chùa Phước Hưng (phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ nhập bảo tháp.

Buổi lễ diễn ra có sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Giáo phẩm Thành viên HĐCM, chư tôn đức HĐTS, các Ban ngành Viện TƯ GHPGVN: HT. Thích Nhật Quang, Thành viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Thiện Pháp – Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN , TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự TW GHPGV; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; HT.Thích Huệ Trí – UV Thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN; HT.Thích Giác Liêm – UV Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng II TƯ GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát TƯ; HT.Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng II TƯ GHPGVN; TT.Thích Quang Thanh – UV HĐTS, Phó Chánh Văn Phòng II TƯ GHPGVN; TT.Thích Phước Nguyên – UVTT Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH; TT. Thích Phước Nghiêm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ… cùng sự hiện diện của chư tôn đức thành viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Môn nhơn pháp quyến, chư Tôn đức Tăng Ni các Tự viện trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.

   

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Võ Hoàng Cương, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Châu Văn Tài – Trưởng phòng Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Hoàng Phương – Trưởng phòng Tôn giáo Ban dân vận tỉnh Ủy Đồng Tháp…  và đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc, quý Phật tử cũng đến tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Tĩnh Triệt – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tuyên đọc tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ.

Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN thay mặt HĐCM, HĐTS tuyên đọc Điếu văn tưởng niệm của TƯ GHPGVN và  tri ân công đức cao dày của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ.

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, HT. Thích Phước Thông cũng có bài  điếu văn của Ban Trị sự dâng lên tưởng niệm Giác linh tiền.

Theo đó, Đại Đức Thích Chơn Chí – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thay mặt môn đồ đệ tử thành kính dâng lời tri ân, tưởng nhớ ân đức của Trưởng lão Hòa thượng đã đóng góp công đức, hy sinh trọn cuộc đời tu học và hành đạo của mình cho đạo pháp, dân tộc và quần sanh.

 

Đại Đức phát nguyện sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những di nguyện của Hòa thượng căn dặn lúc sinh tiền.

Kết thúc lễ truy niệm, chư tôn đức tiến hành các nghi thức phụng tống kim quang nhập tháp.

HT.Thích Lệ Trang – UV HĐTS – Phó Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN tuyên pháp ngữ, phất trần và niệm danh hiệu Phật.

Đại chúng cùng nhất tâm hộ niệm phụng tống kim quang nhập tháp trong khuôn viên chùa Phước Hưng.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ đã thu thần an nhiên viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Canh Tý) tại chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trụ thế: 80 năm. Hạ lạp: 58 năm. Ngài là bậc chân tu, là bậc thạch trụ tùng lâm của Phật giáo, là  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trụ trì chùa Phước Hưng.


HUY PHONG – ANH QUỐC