Trang chủ Tin tức Giỗ Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tại TVTL Yên Tử

Giỗ Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tại TVTL Yên Tử

212

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một dòng thiền mang bản sắc của dân tộc Việt Nam, sức sống của nó đã vang vọng vào cuộc đời, thắp sáng ngọn đèn “phản quan tự kỷ”, đồng thời soi đường cho những ai còn lạc bước lợi danh. Dòng Thiền trúc Lâm do Sơ Tổ Trúc Lâm khai sáng.

Vào cuối đời, Ngài đã đem mạng mạch của dòng thiền Trúc Lâm truyền trao cho Nhị Tổ Pháp Loa.

Sau đó, Thiền sư Pháp Loa đem cả vận mạng của Tông phái, giao lại cho Tam tổ Huyền Quang. Lúc đầu Sư xuất gia tu hành làm thị giả cho Sơ Tổ, được pháp hiệu là Huyền Quang. Y theo lời phó chúc của Sơ tổ sư theo hầu nhị Tổ Pháp Loa. Về sau Sư làm trụ trì ở chùa Vân Yên (nay là chùa Hoa Yên) trên núi Yên Tử, vì ngưỡng mộ sở học uyên bác của Sư, học chúng ở bốn phương tụ hội về tham vấn rất đông.

Thiền phái Trúc Lâm truyền đến Tam Tổ Huyền Quang thì trong sử liệu không nhắc đến người kế thừa Tổ vị. Nhưng sức sống của Thiền phái Trúc Lâm vẫn luôn cuộn chảy như dòng sông xuôi về biển cả, vẫn còn đó những hành trạng đã vang bóng một thời, vẫn còn đó những chứng tích vẻ vang của một triều đại từng chấn hưng Phật giáo.

Ngày nay, những người con Phật lại đang tiếp bước con đường của người xưa, tìm lại mình qua dấu vết của thiền sử Trúc Lâm. Để dòng thiền này sẽ sống dậy sau thời gian dài ngủ vùi trong quên lãng. Từ đó chúng ta có thể ngẫng cao đầu tự hào một dòng thiền chính thống của dân tộc. Một ngọn đuốc tâm tông, một hương thiền Tổ vị, một tư chất phi phàm, sẽ hội tụ một dòng thiền Việt Nam lưu truyền đến ngàn sau.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ giỗ Tam Tổ Huyền Quang:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Chư Tôn đức Tăng từ các TV và các Phật tử trước buổi lễ

 

 

Image
 
Image
 
Image

 

Chư Tôn đức Tăng Ni cử hành khóa lễ cúng Tổ

 

Image

 

Thầy trụ trì Thiền viện Trúc lâm tuyên đọc công hạnh của Tổ

 

Image

Các Phật tử bên ngoài Tổ đường tham dự Lễ Giỗ Tổ
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image