Trang chủ Blog chùa Hà Nam: Chùa Khánh Long – Ninh Tảo ngày tu An Lạc

Hà Nam: Chùa Khánh Long – Ninh Tảo ngày tu An Lạc

493

Tham dự khóa tu có các Phật tử tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hà Nam và các tỉnh lân cận về chùa. Đây là một hoạt động Phật sự có ý nghĩa đối với các Phật tử. Chùa Khánh Long-Ninh Tảo nằm ở vùng thôn quê nghèo của vùng đồng bằng chiêm trũng, do thầy Thích Đạo Duyệt trụ trì điều kiện về cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.

Hiện chùa còn thiếu thốn rất nhiều từ từ các phương tiện tu học đến cổng tam quan, khu giảng đường, Tăng phòng, nhà khách, khu vệ sinh…Nhưng vì mục đích hoằng pháp lợi sinh nên đã được một số  nhân dân và các Phật tử xa phát tâm bồ đề tiến cúng  xây dựng được một ngôi chính điện nhỏ để có chỗ cho nhân dân đến tu học lễ bái Phật.

Sau thời niệm Phật buổi sáng, nhà chùa đã dành một bữ cơm chay cho các thiện nam tín nữ Phật tử đến cộng tu. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản như rau, dưa cà nhưng chứa đựng tình người, thấm nhuần giáo lý nhà Phật là không sát sinh hại vật. chúng con được thầy chỉ dạy cách cầm thìa đũa, ăn cơm trong chánh niệm ..sao cho thể hiện được phong thái, oai nghi của người con Phật.
 
 Để giữ phần trang nghiêm nên chúng con không chụp lại những hình ảnh trong khóa tụng kinh, niệm Phật, thả phóng sinh, cúng thí thực…Mong quý thầy và các Phật tử xa gần hoan hỷ.
 
Bậc cổ đức có dạy:
 
“Làm chùa, tô tượng , đúc chuông
trong ba việc ấy thập phương nên làm”
 
Chúng con cũng mong nhận được phát tâm công đức của quý phật tử, thiện nam tín nữ , các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân xa gần để ủng hộ cho chùa Khánh Long-Ninh Tảo.
 
mọi sự ủng hộ xin gửi về: Thầy Thích Đạo Duyệt , trụ trì chùa Khánh Long-Ninh Tảo, thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, ĐT: 01685414797.

 

Một số hình ảnh  ghi nhận tại chùa Khánh Long-Ninh Tảo vào một ngày tu An lạc :