Trang chủ Blog chùa Hà Nội: chùa Tăng Phúc tổ chức Đại lễ Vu lan báo...

Hà Nội: chùa Tăng Phúc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2556

62

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ có HT. Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I TW GHPG Việt Nam, quý chư tôn thiền đức Tăng, ni trong Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương về tham dự.

Ông Bùi Hữu Dược – Vụ Trưởng vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ cùng các vị lãnh đạo chính quyền địa phương cũng về dự lễ.

 

Lễ Vu lan là sự thể hiện truyền thống báo hiếu mà giáo lý Phật Đà đã gây dựng với pháp nhãn trí tuệ Tam Bảo. Mùa Vu Lan là Mùa báo hiếu Tứ Ân. Đó là một truyền thống đạo lý rất tốt đẹp và  phù hợp với tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Việt Nam

 

Đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Tăng Phúc được diễn ra trang nghiêm, đầy đủ theo nghi thức Phật giáo truyền thống.

2.jpg

1.jpg

_DSC0034_624x418.jpg

_DSC0046_313x468.jpg

_DSC0056_313x468.jpg

_DSC0078_624x418.jpg

_DSC0084_624x418.jpg

_DSC0093_624x418.jpg

_DSC0098_624x418.jpg

_DSC0199_313x468.jpg

_DSC0111_624x418.jpg

_DSC0113_624x418.jpg

_DSC0122_624x418.jpg

_DSC0126_624x418.jpg

_DSC0105_624x418.jpg

_DSC0143_624x418.jpg

_DSC0144_624x418.jpg

_DSC0146_624x418.jpg

_DSC0201_313x468.jpg

_DSC0169_624x418.jpg

_DSC0167_624x418.jpg

_DSC0174_624x418.jpg

_DSC0170_624x418.jpg

_DSC0179_624x418.jpg

_DSC0181_624x418.jpg

_DSC0191_313x468.jpg

_DSC0202_624x418.jpg

_DSC0204_624x418.jpg

_DSC0210_624x418.jpg

_DSC0216_624x418.jpg

_DSC0218_624x418.jpg

_DSC0219_624x418.jpg

_DSC0222_313x468.jpg