Trang chủ Tin tức Hà Nội: Hạ trường Tổ đình Linh Ứng (Từ Liêm) nghe phổ...

Hà Nội: Hạ trường Tổ đình Linh Ứng (Từ Liêm) nghe phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP

179

Ông Nguyễn Xuân Ứng – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Từ Liêm đã phát biểu khai mạc, nói lên mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức giới thiệu Nghị định 92 của Chính Phủ đến với các nhà tu hành cũng như các cán bộ làm công tác tôn giáo để cùng nắm rõ việc phân cấp thẩm quyền giải quyết các sự vụ mang tính hành chính đối với hoạt động tôn giáo, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác tôn giáo…

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Ứng nhấn mạnh: “Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Từ Liêm trong những năm qua cơ bản ổn định. Ban trị sự Phật giáo huyện đã phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ phật tử thực hiện tốt chủ trương của Giáo hội là “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Tình trạng vi phạm trong thực thi pháp luật, đơn thư khiếu nại vượt cấp, tụ tập đông người liên quan đến tôn giáo đã giảm nhiều so với những năm trước”

Tiếp đó, ông Lê Văn Cửu đã giới thiệu và trình bày chi tiết Nghị định số 92 của Chính phủ. Nghị định 92/20012/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 22/2005 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi những hạn chế, bất cập đáp ứng phù hợp với tình hình tôn giáo trong thời đại mới của Chính phủ.

Nghị định 92 có 5 chương, 14 mục, 46 điều, với nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung, trong đó nhiều điều mới như điều 5, 6, 8, 15, 16, 30, 33, 34, 35, 40. Đó là về đăng ký sinh hoạt tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo, quản lý đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, người nước ngoài theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, đăng ký hiến chương điều lệ sửa đổi…

Qua hội nghị giới thiệu nghị định 92/NĐ-CP, giúp Chư tôn đức tăng, ni, các cán bộ làm công tác tôn giáo hiểu rõ, thông qua hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần sớm đưa các quy định pháp luật về tôn giáo đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Tâm Đức Hậu (PGVN)

 Một số hình ảnh ghi nhận được: