Trang chủ Blog chùa Hải Dương: Chùa La Khởi đúc tượng Tam thế Phật

Hải Dương: Chùa La Khởi đúc tượng Tam thế Phật

694

Quang lâm chứng minh có TT Thích Thanh Vân – trưởng BTS Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, chư tôn thiền đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, huyện Gia Lộc, chư tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh cùng với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương sở tại và đông đảo đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Chùa La Khởi được xây dựng từ năm 1882 (thời Vua Tự Đức). Đây là một ngôi chùa gắn liền với công tích của danh tướng thời Trần Nguyễn Chế Nghĩa. Nơi di tích cuối cùng của ông nên ở đây đình và chùa được gọi nôm na là Đình – Chùa Cuối.

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng. Chùa xưa lớn lắm. Với Tam Quan, Bảo Tháp và 2 dãy hành lang thờ 18 vị La hán nguy nga lộng lẫy. Trong chùa có tượng A Di Đà trang nghiêm tú lệ…..

Thế nhưng đến năm tản cư chùa bị phá huỷ hoàn toàn do giặc Pháp rung mìn giật đổ. Những năm cải cách ruộng đất, đất chùa được chia cho nhân dân cầy cấy và tăng gia sản xuất. Vì thế do sự phát triển của xã hội nên đến nay chùa Khía chỉ còn lưu lại trong tâm khảm của những người con quê hương một nỗi lòng luyến tiếc.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước chăm lo đến đời sống tâm linh của người dân, năm1990, thể theo nguyện vọng nhân dân tín đồ cần có chỗ để thờ Phật và sinh hoạt tâm linh, địa phương đã tiến hành xây dựng lại ngôi chùa trong khu vực đền thờ đức Thánh Nguyễn Chế Nghĩa. Công việc Phật sự đã từng bước được phục hoạt. Đời sống sinh hoạt tâm linh của đồng bào cũng đã dần đi vào ổn định.

Thế nhưng, những công việc Phật sự muốn phát triển, không thể vắng bóng các vị Tăng Ni trụ trì để tôn thờ Đức Phật và hướng dẫn nhân dân Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân. Năm 2002, Địa phương đã cung thỉnh Đại đức Thích Thanh Hoà (khi đó đang tu học tại chốn Tổ Đình Đống Cao (chùa Sếu) về trụ trì chùa  để tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở cũng như hướng dẫn sinh hoạt tín ngưỡng cho địa phương.

Kể từ ngày tiếp nhận cương vị trụ trì, Đại đức Thích Thanh Hoà luôn luôn dành hết tâm huyết của mình để hoằng dương đạo pháp. hướng dẫn nhân dân tín đồ Phật tử địa phương sống tốt đời đẹp đạo theo đúng phương châm giáo hội Phật giáo VN “ Đạo pháp – dân tộc – CNXH”.

Đại đức đã cố gắng chăm lo công tác xây dựng chùa cảnh và tạo cảnh quan khuôn viên trong chùa đồng thời cũng truyền bá giáo lý Phật đà đến với đông đảo quần chúng nhân dân tín đồ Phật tử.

Hàng loạt các công trình như Ngôi Tam Bảo, Nhà Khách, Nhà Tổ, Nhà Mẫu và nhiều công trình phụ cận đã được xây dựng từ năm 2002, 2007, 2008, 2009 với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng đã được thực hiện để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng tín ngưỡng tâm linh của nhân dân tín đồ Phật tử gần xa về chiêm bái. Chùa cảnh ngày một trang nghiêm tố hảo, Nhân dân Phật tử địa phương tinh tấn tu hành

Hoà cùng với niềm vui của những thành tựu đã đạt được, thực hiện sự chỉ giáo động viên của Chư tôn đức cộng với sự phát tâm cúng dàng của các nhà Đại thí chủ, Đại đức Trụ trì và nhân dân Phật tử địa phương đã chung tay phát nguyện cúng dàng chú tạo Kim thân Đức Phật tổ Thích Ca Niêm Hoa đã được hoàn thành vào năm 2011.

Năm 2013, chùa La Khởi lại tiếp tục nhận được sự phát tâm cúng dàng chú tạo kim thân Tam thế Phật, thất Phật Dược Sư và kim tượng đức Chúa Ông, đức Thánh Hiền.

Hiện nay chùa La Khởi được đánh giá là ngôi chùa có Pho tượng Phật tổ bằng đồng lớn nhất Hải Dương và khi việc chú tạo chư Phật tượng hoàn thành đây sẽ là ngôi chùa có nhiều tượng đồng nhất trong toàn tỉnh.