Trang chủ Tin tức Hải Dương: Long trọng tổ chức đại giới đàn Chân Nguyên

Hải Dương: Long trọng tổ chức đại giới đàn Chân Nguyên

240

Như tin đã đưa, sáng nay, 17/5/2010 (nhằm ngày 4/4/Canh Dần), BTS tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ truyền giới cho các giới tử xuất gia tại các chùa nằm trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh. Đại giới đàn mang tên Thiền sư Chân Nguyên và được tổ chức tại chùa Đông Thuần – trụ sở tỉnh hội.

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm giới trường

Chứng minh đại giới đàn có HT. Pháp sư Thích Thiện Trí – phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử kiêm trưởng tiểu ban Phật giáo dân tộc thiểu số TWHG làm Đàn đầu Hoà thượng, TT Thích Thanh Vân – trưởng BTS tỉnh hội làm Yết Ma A Xà lê, TT Thích Thanh Dũng – phó trưởng Ban TT BTS tỉnh hội làm Giáo Thụ A Xà lê. Chư tôn đức Tôn Chứng Sư gồm có Đại đức Thích Thanh Cường, Đại đức Thích Thanh Thắng.

Chư vị nghiệp sư lễ Tăng cầu pháp

Giới tử lễ tăng cầu pháp

Đại đức Thích Thanh Vượng tác bạch cầu pháp cho giới tử

Vấn nạn

Đàn giới Tỷ khiêu Tăng

Đàn giới Sadi

Về phía Ni bộ cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nhuần- Đàn đầu Hoà thượng Ni, Ni sư Thích Đàm Đạt làm Yết ma A Xà Lê, Ni sư Thích Đàm Lượng làm Giáo thụ A Xà lê. Ni sư Thích Diệu Hương và sư cô Thích Đàm Hương đương vi ngôi Tôn chứng sư.

Đàn giới nhất bộ Sadi Ni

Đàn giới Bản pháp Tỷ khiêu Ni

Hội đồng giới sư Ni dẫn giới tử sang lễ Đại tăng cầu chính pháp

Được biết tại Đại Giới đàn Chân Nguyên của tỉnh hội Hải Dương, Giới tử cầu giới Sa di – Sa di Ni có 17 vị (Tăng 6 vị, Ni 11 vị). Giới tử cầu giới Tỷ Khiêu – Tỷ khiêu ni có 15 vị (Tăng 9 vị, Ni 6 vị). Tổng số gồm có 32 vị Tăng Ni cầu giới.

Giới tử Tăng chụp ảnh lưu niệm

Giới tử Ni