Trang chủ Tin tức Hải Dương: Thêm một ngôi chùa có sư trụ trì

Hải Dương: Thêm một ngôi chùa có sư trụ trì

210

Quang lâm  chứng minh buổi lễ gồm có TT. Thích Thanh Vân – trưởng Ban trị sự tỉnh hội, Đại đức Thích Thanh Hiền – Chánh Đại diện Phật giáo huyện Cẩm Giàng và chư tôn đức Tăng Ni các trụ trì các tổ đình tự viện trong và ngoài tỉnh.

Thượng toạ Thích Thanh Vân ban đạo từ

Về phía đại biểu chính quyền, đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cùng Phật tử thuộc các đạo tràng trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự.

Chùa Linh Quang là một ngôi chùa cổ có từ lâu đời. Trải qua thời gian mưa nắng và sự tàn phá của chiến tranh chùa không còn nữa mà chỉ còn lại nền đất. Vào những năm của thập kỷ 90, trước nhu cầu cấp thiết cần có một nơi tu học và sinh hoạt tín ngưỡng, nhân dân địa phương thì muợn ngôi nhà kho của xưởng gạch tạm làm nơi thờ cúng trên nền đất chùa xưa.

Đây là một trong hơn 900 ngôi chùa nằm trong danh bộ của BTS tỉnh hội Phật giáo Hải Dương. Thế nhưng với số chùa như thế, toàn tỉnh Hải Dương tổng số Tăng Ni toàn chỉ có 309 vị. Số chùa có sư trụ trì và Kiêm nhiệm trụ trì là gần 200 ngôi. Như vậy còn trên 700 ngôi chùa chưa có sư trụ trì hành đạo để hướng dẫn nhân dân Phật tử.

Để công tác điều hành quản lý cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng tại các Tự viện trong toàn tỉnh được đều khắp, thông qua ý kiến của Ban tăng sự Tỉnh hội, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo luôn luôn quan tâm đến công tác bổ nhiệm trụ trì cho các vị Tăng Ni có đủ điều kiện đi trụ trì các cơ sở của Giáo hội tại các huyện, thành phố.

Hôm nay, một niềm vui chung cho chư tôn đức lãnh đạo BTS tỉnh hội cũng như tín đồ Phật tử, từ nay Phật giáo Hải Dương lại thêm một ngôi chùa nữa trong danh bộ được gạch khỏi danh bạ các chùa chưa có sư trụ trì.

Thành kính tri ân

Phát đại thệ nguyện

Niềm vui chung