Trang chủ Tin tức Hải Phòng tổ chức Đại Giới đàn PL.2557, DL.2013

Hải Phòng tổ chức Đại Giới đàn PL.2557, DL.2013

83
0

Về phía giới sư Tăng, Ban tổ chức giới đàn đã cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng làm Đàn đầu Hòa Thượng, TT. Thích Thanh Giác ngôi Yết ma A–xà-lê, TT. Thích Nguyên Bình ngôi Giáo thọ A-xà-lê, TT. Thích Tục Bách và TT. Thích Thanh Hiển làm tôn chứng Tăng già giới đàn Tăng. 

Về phía giới sư Ni, Ban tổ chức giới đàn đã cung thỉnh Ni Trưởng. Thích Đàm Mai làm Đàn đầu Hòa Thượng, Ni Sư Thích Đàm Hiền ngôi Yết ma A-xà-lê, Ni Sư Thích Đàm Kiên ngôi Giáo thọ A-xà-lê, Ni Sư Thích Diệu Hương và Ni Sư Thích Diệu Đức làm tôn chứng Tăng già giới đàn Ni.

Đại giới đàn PL.2557, DL.2013 của GHPGVN TP. Hải Phòng có thể nói là đại giới đàn lớn nhất từ trước đến nay. Đây là một sự kiện lớn, là một nghi lễ rất quan trọng đối với người xuất ra khi muốn đứng vào độ ngũ Tăng già.

Tại giới đàn năm nay, Hội đồng giới sư đã truyền giới cho tất cả 50 giới tử Tăng Ni. Trong đó thọ giới Sa di có 10 giới tử, Sa di Ni có 15 giới tử, Tỳ kheo Tăng có 4 giới tử và Tỳ kheo Ni có 21 giới tử.

Đại giới đàn lần này đã được diễn ra trang nghiêm, theo đúng chánh Pháp và theo đúng luật Phật chế. 

Giới đàn đã được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ, phấn khởi của Hội đồng giới sư, nghiệp sư và các giới tử thụ giới trong đợt này.

Phattuvietnam.net xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận tại Giới đàn:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here