Trang chủ Tin tức Hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử về chùa Vạn Đức đãnh lễ...

Hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử về chùa Vạn Đức đãnh lễ nhục thân Đại lão HT. Thích Trí Tịnh

124

Khuôn viên trước căn phòng Hòa thượng, hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử đã ngồi khín từng trong ra ngoài và cả hàng lang đi lại. Tiếng Đại hồng chung vang lên cùng tiếng Niệm Phật hòa vào nhau dội cả một khung trời về chiều.

Phattuvietnam.net xin giới thiệu chùm ảnh trước giờ cung tống nhục thân Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Thích Trí Tịnh: