Trang chủ Tin tức HĐCM, HĐTS họp phân ban Trù bị Đại hội Phật giáo toàn...

HĐCM, HĐTS họp phân ban Trù bị Đại hội Phật giáo toàn quốc

80

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT Thích Thanh Sam – Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, HT Danh Nhưỡng – Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, HT Thích Đức Nghiệp Phó thư ký HĐCM , HT Thích Trí Quảng – Phó chủ tịch HĐTS, HT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, HT Thích Thiện Nhơn –Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN

Đây là cuộc họp cuối cùng của nhiệm kỳ VI để chuẩn bị kiểm tra xem xét các công việc của nhiệm kỳ VII của Đại hội.

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, Chư tôn đức Ban tổ chức Đại hội Duyệt lại các mặt tổ chức Đại hội.

HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự báo cáo về kế hoạch tổ chức Đại hội  VII,  nội dung và công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là Hòa thượng đã trình bày danh sách dự thảo dự kiến nhân sự HĐCM, HĐTS.

HT. Thích Thiện Pháp – Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng II TW GHPGVN thừa ủy nhiệm ban Tăng sự TW báo cáo danh sách tấn phong Giáo phẩm đệ trình Chư tôn đức HĐCM, HĐTS.

Ban Nhân sự Đại hội dự kiến nhân sự suy tôn và bổ sung các vị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự.

Phân Ban Tu chỉnh Hiến chương đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 5.