Trang chủ Bài nổi bật Hình ảnh giản dị của một vị Ni trưởng tại TP.HCM trong...

Hình ảnh giản dị của một vị Ni trưởng tại TP.HCM trong mùa Phật đản

1107

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện gắn liền với hình ảnh bình dị và gần gũi trong đời sống sinh hoạt thiền môn cũng như các Phật sự tại TP.HCM.

Mùa Phật đản năm nay, mặc dù gần 90 tuổi, song Ni trưởng vẫn cùng Ni chúng Tổ đình Phước Hải chấp tác chuẩn bị cho ngày lễ Đản sinh của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Hình ảnh giản dị của Ni trưởng Trụ trì chùa Phước Hải (Q.10)

 

Ni Trưởng tự tại cùng Ni chúng bung những chiếc lồng đèn, treo xung quanh chùa, tạo không khí cho mùa Phật đản năm nay.

Không gian chùa Phước Hải (Q.10)

Hình ảnh giản dị  này tạo nên nguồn năng lượng làm việc và cống hiến cho thế hệ Ni chúng trẻ tại bổn tự nói riêng và ni chúng TP nói chung.

Vườn Lâm Tỳ Ni tại chùa Phước Hải (quận 10)

Hiện nay Ni trưởng Thích Nư Tịnh Nguyện là Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư (thuộc Ban Tăng sự T.Ư), viện chủ tu viện Dưỡng Chân Tuệ Uyển (Đồng Nai), trụ trì chùa Phước Hải (quận 10, TP.HCM).


Bảo Thu (Ảnh: M.Từ)