Trang chủ Bài nổi bật Hình ảnh HT.Thích Nhất Hạnh thăm HT.Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn...

Hình ảnh HT.Thích Nhất Hạnh thăm HT.Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức

1161

Sau gần 40 năm xa quê hương, năm 2005, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh về thăm Việt Nam. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã đến thăm, vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh vào ngày 19/3/2005.

Tháp tùng với Hòa thượng còn hơn 100 Tăng Ni Việt Nam ở Hải Ngoại và Tăng Ni nước ngoài.


Xin giới thiệu một số hình ảnh đáng quý này do nhiếp ảnh Lương Hòa thực hiện:

Chư tôn đức GHPGVN tiếp đón Hòa thượng tại chùa Vạn Đức

 

M.THUẬN