Trang chủ Tuổi trẻ HN: Khởi động khóa tu "Theo bước chân Phật"

HN: Khởi động khóa tu "Theo bước chân Phật"

83

Ngay từ buổi sáng, các đoàn sinh đã vân tập về chùa đăng ký khóa tu.

Xin gửi tới một vài hình ảnh công tác chuẩn bị khóa tu:

IMG_6747.JPG

IMG_6754.JPG

IMG_6759.JPG

IMG_6760.JPG

IMG_6762.JPG

IMG_6769.JPG

IMG_6772.JPG

IMG_6773.JPG

IMG_6775.JPG

IMG_6776.JPG

IMG_6799.JPG

IMG_6801.JPG

IMG_6802.JPG

IMG_6814.JPG

IMG_6818.JPG

IMG_6830.JPG

IMG_6846.JPG

IMG_6852.JPG

IMG_6858.JPG

IMG_6865.JPG

IMG_6868.JPG

IMG_6877.JPG

IMG_6888.JPG

IMG_6891.JPG