Trang chủ Blog chùa HN: Lễ giỗ Tổ sư Bồ đề Đạt ma tại TVTL Sùng...

HN: Lễ giỗ Tổ sư Bồ đề Đạt ma tại TVTL Sùng Phúc

325

Vào buổi tối ngày 08/10 năm Giáp Ngọ, sau khi kết thúc thời khóa sám hối và thiền hành, tất của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã vân tập về Tổ đường tham dự buổi pháp đàm với chủ đề “Chiếc giầy của Tổ sư”. Đúng 10h đêm, toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni của Thiền viện cùng Quý Phật tử bước vào thời khóa tọa thiền và thiền hành trong 6h đồng hồ, nguyện đem công đức này cúng dường lên Tổ Sư và cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh đều được nương theo từ lực Tam Bảo mà luôn sống an vui, hạnh phúc. 

Rạng sáng ngày 9/10, toàn thể đại chúng nhiếp tâm thanh tịnh đón nhận ngọn đèn từ bi trí tuệ của mười phương Chư Phật của Quý Thầy truyền trao trong lễ truyền đăng sâu lắng. Toàn thể đại chúng đồng phát nguyện luôn tinh tiến hơn nữa trên con đường học Đạo giác ngộ giải thoát, nguyện noi theo gương hạnh của Chư vị Tổ Sư, nguyện cho ngọn đèn tâm luôn luôn sáng tỏ cho đến ngàn đời sau.

Một duyên lành cho Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, vào lúc 7h30 sáng ngày Giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, toàn thể Chư Tôn Đức và Quý Phật Tử được cung đón tôn tượng Phật Ngọc của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni do Phật tử cúng dường. Ba hồi chuông trống bát nhã ngân vang, hoa tươi rải cúng dường trên từng bước chân an lạc cung đón tôn tượng Đức Phật về Chánh Điện.

Có được thân người là khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Có được túc duyên xuất gia ở đời này là đã gieo nhân với Tam Bảo từ nhiều đời, là một phước báu vô cùng to lớn. Sau một thời gian tu học tại Thiền viện, 6 cư sĩ đã tác bạch trên Quý Thầy xin được xuất gia. Nhận được sự từ bi hứa khả của Quý Thầy, vào lúc 14h chiều ngày cùng ngày. Thay mặt cho Ban giáo thọ Thiền viện, Thầy Trụ trì Thích Tâm Thuần đã tác lễ thế phát cho các cư sĩ. Sau lễ xuất gia là lễ Quy y Tam Bảo cho gần 200 Phật Tử tại gia phát tâm Quy y Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới. 

BBT xin gửi đến Quý Phật Tử những hình ảnh của buổi lễ này