Trang chủ Bài nổi bật Hòa thượng Tịnh Không tân viên tịch, trụ thế 96 năm

Hòa thượng Tịnh Không tân viên tịch, trụ thế 96 năm

1419

HT Tịnh Không thế danh là Từ Nghiệp Hồng, sinh năm 1927, tại huyện Lông Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời niên thiếu ngài sống và học tập tại tỉnh Phúc Kiến và Quý Châu.

Năm 1949 ngài định cư tại Đài Loan, làm việc tại Thực Tiễn Học Xá.

Từ năm 1956 – 1959, HT Tịnh Không học Mật Tông với Đại sư Chương Gia.

Từ năm 1959 – 1969, HT Tịnh Không học Phật học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam.

Năm 1959 ngài được thế độ tại chùa Lâm Tế – Đài Bắc – Đài Loan, pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không.

Sau khi thọ cụ túc giới, và đây cũng chính là khởi đầu trong suốt quá trình giảng kinh thuyết pháp. Ngoài việc tinh thông kinh điển Đại Thừa, ngài nghiên cứu các kinh điển những tôn giáo khác như: Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo… nên đã khởi xướng xây dựng mối đoàn kết 9 tôn giáo tại Singapore như một đại gia đình, và cũng là người chú trọng thúc đẩy hòa bình đoàn kết các tôn giáo và các dân tộc khác.

Ngoài ra, ngài còn cùng đệ tử là Pháp Sư Ngộ Đạo thành lập Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới do cư sĩ Lý Bỉnh Nam khởi xướng.

Hòa Thượng Tịnh Không được xem là người có công phục hưng Tịnh độ tông với việc cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu, thực hành và truyền bá pháp môn Tịnh Độ, là một pháp môn mà ông đã đạt được những thành tựu lớn nhất.

Do tuổi già sức yếu, Pháp sư Tịnh Không đã viên tịch vào lúc 02 giờ sáng ngày 26 tháng 07 năm 2022 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan, trụ thế 96 năm.