Trang chủ Tin tức Hội nghị công tác Tăng sự toàn quốc 2015

Hội nghị công tác Tăng sự toàn quốc 2015

78
Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Dũng – Phó thư ký HĐCM GHPGVN; Chư tôn đức Thành viên HĐCM: HT Thích Thanh Đàm; HT.Thích Thanh Dục; HT.Thích Giác Tường; HT.Thích THiện Nhơn –Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp- Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN- Trưởng Ban Tăng sự T.Ư;  HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS các tỉnh thành trong toàn quốc cùng về tham dự.

Về phía chính quyền tham dự có ông Phạm Dũng-Thứ trưởng Bộ nội vụ-Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Lam- Phó trưởng ban dân vận Trung ương; Thiếu tướng Hoàng Cao Tánh – Cục trưởng cục an ninh xã hội – Bộ Công an;  ông Đinh Văn Điến- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành T.Ư và chính quyền địa phương cùng về tham dự.

Tại buổi khai mạc HT.Thích Thiện Pháp đã nhấn mạnh Chư tôn đức đều có chung một nhận định: Tăng sự là cốt lõi, là nền tảng của tổ chức Giáo hội. Đối tượng của công tác Tăng sự là Tăng Ni và vì vậy quản lý Tăng sự là quản lý sinh hoạt và hành đạo của Tăng Ni theo đúng chính pháp, theo đúng giới luật của Đức Phật đã chế ra quản lý tự viện nơi sinh hoạt của Tăng Ni theo đúng Hiến chương GHPGVN, pháp luật của Nhà nước.

Công tác Tăng sự luôn đặt trong mối tương quan mật thiết, bao trùm tới tất cả các lĩnh vực hoạt động Phật sự. Là một trong 13 Ban, Viện của HĐTS, Ban Tăng sự trung ương được HĐTS giao phó quản lý Tăng Ni và các cơ sở tự viện trong cả nước. Trong những năm qua, nhìn chung Tăng Ni GHPGVN luôn trau dồi Giới-Định-Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội.

TT,Thích Thọ Lạc- Ủy viên TT HĐTS GHPGVN- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình phát biểu chào mừng Hội nghị Tăng sự T.Ư , Thượng tọa đã ghi nhận đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng nhằm ổn định và phát triển vững bền GHPGVN trong giai đoạn mới, GHPGVN tỉnh Ninh Bình vô cùng hân hoan và vinh dự được chọn là đơn vị phối hợp tổ chức. Với mục đích của Hội nghị đã đề ra, sẽ hoạch định ra được hướng đi mới quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận mạng và tiền đồ của Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực trong những bước đi lên của dân tộc, đồng thời góp phần đem lại hòa bình an lạc cho Tổ quốc và nhân sinh.

Tại Hội nghị TT Thích Đức Thiện- Tổng thư ký HĐTS GHPGVN báo cáo tổng hợp công tác tăng sự Hội nghị công tác Tăng sự toàn quốc.

Đánh giá chung về công tác Tăng sự cho thấy Ban Tăng sự Trung ương và của Ban Tăng sự trực thuộc BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố đã nỗ lực trong các hoạt động Phật sự chuyên ngành như tổ chức Giới đàn, An cư Kết hạ, cấp Chứng điệp thụ giới, Giấy chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp An cư kết hạ, bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, thống kê Tăng Ni, Tự viện…và một số công tác trọng tâm theo chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương đã đạt được những thành tựu Phật sự khả quan, cùng với các Ban, Viện của Trung ương Giáo hội góp phần vào thành tựu rực rỡ chung của GHPGVN.

Hiện nay cả nước có 47.237 Tăng Ni, trong đó 34.604 Bắc tông; 8.574 Nam Tông Khmer, 3.254 Khất sĩ, 805 Nam tông Kinh (455 chư Tăng, 350 Tu nữ).

Về số lượng tự viện: 17.287 ngôi, gồm 14.754 chùa, tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 73 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường.

Ban Tăng sự trung ương và các Ban Tăng sự GHPGN các tỉnh thành phố Hội nghị sẽ đặt ra các vấn đề cần thảo luận để thống nhất biện pháp giải quyết cho công tác Tăng sự như vấn đề giới đàn và tiếp nhận đệ tử xuất gia, vấn đề về việc quản lý tự viện, trụ trì, bổ nhiệm trụ trì và thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo. Bên cạnh đó là các vấn đề sinh hoạt tự viện và đời sống đạo hạnh của tăng ni trẻ hiện nay và việc tấn phong giáo phẩm cũng như nạm sư giả và biện pháp ngăn chặn.

Báo cáo đã tóm tắt về tình hình công tác Tăng sự hiện nay, các thách thức đặt ra cho Ban Tăng sự Trung ương và cho Giáo hội trong việc quản lý Tăng Ni, tự viện, giám sát, hướng dẫn sinh hoạt, hành đạo của Tăng Ni trong giai đoạn hiện nay . Hội nghị sẽ có ý kiến thảo luận đề ra biện pháp thi hành và thống nhất thực hiện nhằm làm cho Phật pháp được xương minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng trưởng hành vững mạnh trong lòng dân tộc.

Hội nghị đã được nghe các bài phát biểu tham luận của chư tôn đức  về công tác quản lý nhân sự

Tại Hội nghị ông Phạm Dũng phát biểu và ghi nhận Hội nghị Tăng sự toàn quốc 2015 là dịp cả Giáo hội nhìn nhận, đánh giá lại những thành tựu để phát huy, chỉ ra những tồn tại cùng nhau khắc phục, qua đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp với đường hướng hoạt động của GHPGVN là “Đạo pháp-Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”:. Ban tôn giáo Chính phủ trân trọng ghi nhận những thành tựu đã đạt được về các hoạt động Tăng sự của GHPGVN cũng chính là khẳng định sự cố gắng và đóng góp của tăng ni, Phật tử trong việc xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành tin tưởng với trí tuệ Phật giáo và tinh thần hòa hợp chúng, kế thừa truyền thống và phát huy kinh nghiệm quản lý hành chính đạo của gần 35 năm qua, chư vị tôn đức lãnh đạo HĐCM, HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN và Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN các tỉnh, thành phố sẽ đoàn kết một lòng để tu học, hành đạo với tinh thần “Học vi nhân sư, Hành vi thế phạm”, lãnh đạo tăng ni, tín đồ tiếp tục đi theo đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng GHPGVN, xây dựng và bảo vệ đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Cuối Hội nghị HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ và nhấn mạnh Ban Tăng sự là một Ban trong 13 Ban, Viện của Giáo hội nhưng công tác Tăng sự là điểm hội tụ và lan tỏa trong toàn cảnh sinh hoạt của GHPGVN. Do đó có thể nói Tăng sự là bộ mặt, là sức sống là mạng mạch của Phật pháp, của GHPGVN, tất cả một phần lớn sự thành tựu kết quả Phật sự của Giáo hội tùy thuộc vào sự sinh hoạt, điều hành và hiệu quả của ngành Tăng sự.

Các ý kiến trao đổi sẽ được góp ý chân tình, thẳng thắn, tích cực vì tiền đồ của Đạo pháp sự trang nghiêm của GHPGVN, của Quý đại biểu, tất cả đều được cô động thành một Nghị quyết. Trên cơ sở Nghị quyết sẽ triển khai và thực hiện trong chương trình hoạt động chung của Giáo hội cũng như Ban Tăng sự Trung ương.

Hội nghị công tác Tăng sự toàn quốc 2015 được diễn ra trong 02 ngày 26-27/06/2015 tại trung tâm hội nghị Bái Đính –Ninh Bình. Hội nghị sẽ được nghe báo cáo tham luận của một số BTS GHPGVN tỉnh thành phố và ý kiến phát biểu thảo luận của Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị sẽ tiếp thu các ý kiến nhận định thực tế về công tác Tăng sự hiện nay tại địa phương, phân tích mổ xẻ nguyên nhân các tồn tại, thách thức và cũng đưa ra kiến nghị các giải pháp cho các vấn đề tồn đọng để trên cơ sở đó chúng ta đưa ra nghị quyết thực hiện cùng với Nội quy Ban Tăng sự Trung ương để từng bước chấn chỉnh và làm tốt các công tác Tăng sự nhằm tăng cường quản lý Tăng Ni, tự viện tạo điều kiện tốt cho việc sinh hoạt tu tập và giữ gìn giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni trong điều kiện xã hội giai đoạn hiện nay.

 Xin giới thiệu chùm ảnh tại Hội nghị:

Niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức HĐTS GHPGVN và lãnh đạo các ban ngành tặng hoa chúc mừng

Chư tôn đức làm lễ cầu an tại chính điện Tam bảo chùa Bái Đính