Trang chủ PGVN GHPGVN Hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật...

Hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX

190

Ngày 27/12, tại Thiền viện Quảng Đức-Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 triển khai Nghị quyết Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chứng minh hội nghị có sự hiện diện Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Điều phối chủ tọa hội nghị có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ Tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN, cùng sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX xác định giai đoạn 2022-2027 sẽ tập trung nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Tăng ni, Phật tử; nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế; vững vàng kiên định trên con đường phụng sự lý tưởng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội.”

Hội nghị đã cho biết kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 27-29/11 thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng như Nghị quyết Đại hội, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 tầm nhìn 2045, suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; danh sách tấn phong giáo phẩm…

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 2, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội; chương trình Phật sự nhiệm kỳ IX; giới thiệu nội dung Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 7 đã được Chính phủ thông qua.

Hội nghị công bố nhân sự các ban, viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương và một số văn kiện khác của Giáo hội.

Theo đó, các đại biểu sẽ tập trung góp ý vào Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX; Quy chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ IX và Quy chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thành phố và trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Trước đó, ngày 26/12, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký quyết định ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7, đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguyễn Tín