Trang chủ Bài nổi bật Hội thảo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập...

Hội thảo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” sẽ diễn ra vào tháng 11/2021

628

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có thư mời viết bài tham luận cho hội thảo quốc gia “ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Sự hình thành và phát triển”