Trang chủ Blog chùa Hơn 3.500 quy y Tam Bảo tại chùa Hoằng Pháp

Hơn 3.500 quy y Tam Bảo tại chùa Hoằng Pháp

764
Thọ trì Tam quy, Ngũ giới là nền tảng căn bản đầu tiên của mỗi người con Phật trên lộ trình hướng đến đời sống an lạc, hạnh phúc ở hiện đời và vị lai. Nương tựa Phật – các bậc thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã thoát ly sinh tử; nương tựa Pháp – vô lượng pháp môn vi diệu có khả năng hướng dẫn, chỉ bày chúng sanh đạt được giải thoát, an lạc; nương tựa Tăng – đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, có khả năng sống an lạc, tỉnh thức theo pháp Phật chỉ dạy. Nương tựa ba ngôi báu ấy mỗi người chính thức bước vào nhà Như Lai, trở thành đệ tử Phật.
 
Tiến thêm một bước nữa, như sự tươi nhuận của nước cam lồ giúp thân tâm trong sạch, như ánh sáng của minh châu giúp tăng trưởng phước huệ, đó là lợi ích của việc thọ trì Ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 
 
Buổi sáng sau khi sinh hoạt nội quy và oai nghi của Phật tử khi đến chùa, chiều cùng ngày, vào lúc 13h30’, Thượng tọa Thích Chân Tính và chư Tăng chùa Hoằng Pháp, đã truyền trao Tam quy, Ngũ giới cho hơn 3500 giới tử. Nghi lễ truyền giới đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.
 
Phát nguyện ăn chay, học cách lễ lạy, tập tọa thiền, niệm Phật; giữ thân tâm trong sạch theo gương hạnh của Phật; học hỏi và giúp đỡ nhiều người cùng biết Phật pháp; nỗ lực làm việc thiện và Phật hóa gia đình. Đó là những điều giới tử cần ghi nhớ thực tập sau khi thọ giới, cũng là nội dung thời pháp Thượng tọa gửi đến thiện nam tín nữ trong ngày lễ quy y.

Cùng với phần quà pháp bảo gồm sách Lược truyện đức Phật Thích-ca, Tam quy Ngũ giới và VCD Lễ quy y Tam Bảo, các giới tử nhận được giấy Chứng nhận đã thọ trì Tam quy Ngũ giới trước khi ra về.