Trang chủ Tin tức HT Chủ tịch thăm và thuyết giảng tại trường hạ Ni giới...

HT Chủ tịch thăm và thuyết giảng tại trường hạ Ni giới Khất sĩ

147

Đại diện hành giả an cư tác bạch cầu Thính pháp

Cung đón Hòa thượng Chủ tịch có Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hóa chủ trường hạ, Trụ trì tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Thích nữ Chiêu Liên, Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới hệ phái Khất sĩ, Quảng chúng trường hạ cùng quý ni trưởng, ni sư trong Ban chức sự trường hạ với gần 200 hành giả an cư đồng.
 

Tại trường hạ Ni giới hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Hòa thượng Chủ tịch đã có bài thuyết giảng về chủ đề “Nhân quả của sự đầy đủ”. Qua thời pháp, toàn thể chư hành giả như được tiếp thêm năng lượng tu tập, đầy đủ thắng duyên để vun bồi đạo lực.

Chư hành giả an cư 

Hòa thượng tán thán chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Gò Vấp, Ban Chức sự trường hạ tịnh xá Ngọc Phương và chư hành giả an cư đã thực hành theo lời Phật dạy, cùng nhau tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn.