Trang chủ Tin tức TP.HCM: Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI kính viếng Lễ...

TP.HCM: Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

35

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI do TT. Giác Điệp làm trưởng đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Phương, tại Giác linh đường thắp hương tưởng niệm và chia sẻ sự mất mát đối với Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng môn đồ pháp quyến.

Trước Giác linh đài, TT. Giác Điệp thay lời chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn VI ôn lại gương hạnh chuyên cần tu học, đức tính nhẫn hòa cao quý của Ni trưởng thuở còn sanh tiền. Thượng tọa cũng bày tỏ niềm kính tiếc hàng Khất sĩ hậu học khi dần mất đi những Trưởng lão, Ni trưởng mô phạm, để nương tựa tu học. Cuối lời, Thượng tọa thành kính cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta bà, hóa độ chúng sanh.

 

Ban Truyền thông Ni giới Khất sĩ