Trang chủ Tin tức HVPGVN tại Tp.HCM trao Quyết định nhân sự lãnh đạo các phòng,...

HVPGVN tại Tp.HCM trao Quyết định nhân sự lãnh đạo các phòng, khoa.

117

Sáng ngày 30/11/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM – cơ sở 1, Hội đồng Điều hành Học viện đã họp phiên thường kỳ thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh, chủ trì của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện. Tham dự phiên họp có chư tôn đức Phó Viện trưởng, chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành.

Mở đầu phiên họp, Hoà thượng Viện trưởng đã trao quyết định bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng Điều hành đối với ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Trưởng Phòng Đào tạo và ĐĐ. Thích Giác Thọ – Trưởng Phòng Hành chính. Dịp này, Hội đồng Điều hành cũng trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chư tôn đức Trưởng, Phó các khoa Sanskrit, khoa Pali, khoa Luật học Phật giáo, khoa Triết học Phật giáo, khoa Lịch sử Phật giáo, khoa Trung văn, khoa Anh văn Phật giáo, khoa Đào tạo từ xa, khoa Giáo dục mầm non và phòng Sau Đại học.
Cũng tại phiên họp, chư tôn đức cũng thảo luận và xin ý kiến Hoà thượng Viện trưởng kế hoạch cụ thể cho 3 sự kiện lớn tại Học viện trong thời gian sắp tới bao gồm: Khánh thành Thư viện Trí Quảng (21/12), tuyển sinh Thạc sĩ khoá VII (28/12) và Lễ Tốt nghiệp toàn thể (31/12).
Dịp này, chư tôn đức đại diện bộ phận hành chính, nội viện và đại diện Thư viện Trí Quảng cũng báo cáo, thông tin một số tình hình có liên quan đến chư tôn đức dự họp.
Nhân đây, Hòa thượng Viện trưởng cũng đã gửi lời sách tấn đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Ban Chủ nhiệm các phòng, khoa trong nhiệm mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị và thành quả đã đạt được, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, khẳng định vị thế của Học viện trong nước và quốc tế.
Hòa thượng Viện trưởng cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống, nền tảng vững chắc mà các thế hệ chư Tôn đức và Tăng Ni sinh đã xây dựng, Học viện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 12 khoa và phòng Sau đại học thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM:

Khoa Luật học Phật giáo: Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Phó khoa.

Khoa Sanskrit: Hòa thượng Thích Nguyên Giác, Trưởng khoa; Sư cô Thích nữ Thanh Trì, Phó khoa.

Khoa Anh văn Phật pháp: Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Sư cô Thích nữ Liễu Pháp, Sư cô Thích nữ Huệ Hòa, đồng Phó khoa.

Khoa Phật giáo Việt Nam: Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Thượng tọa Thích Hạnh Tuệ, Sư cô Thích nữ Tuệ Châu, đồng Phó khoa.

Khoa Pali: Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Ni sư Thích nữ Tịnh Vân, Ni sư Thích nữ Diệu Hiếu, đồng Phó khoa.

Khoa Lịch sử Phật giáo: Thượng tọa Thích Chơn Minh, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, đồng Phó khoa.

Khoa Trung văn: Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng khoa; Ni sư Thích nữ Viên Nhã, Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, đồng Phó khoa.

Khoa Triết học Phật giáo: Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Đại đức Thích Viên Anh, Thượng tọa Thích Trí Định, đồng Phó khoa.

Khoa Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Minh Thành, Thành viên Hội đồng Điều hành làm Trưởng khoa; Ni sư Thích nữ Huệ Liên, Phó khoa.

Khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền: Thượng tọa Thích Hạnh Bình, Trưởng khoa; Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Phó khoa.

Khoa Giáo dục mầm non: Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng làm Trưởng khoa; Ni sư Thích nữ Như Từ, Phó khoa; Sư cô Thích nữ Nhuận Bảo, Thư ký khoa.

Khoa Phật học từ xa: Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành làm Trưởng khoa; Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Ni sư Thích nữ Hiếu Liên, đồng Phó khoa.

Phòng Sau đại học: Đại đức Thích Minh Anh, Đại đức Thích Quảng Lạc, đồng Phó phòng.

Tin, ảnh: Ngộ Dũng