Trang chủ Tin tức Khánh Hòa: BTS PG tỉnh Trang nghiêm Lễ tắm Phật

Khánh Hòa: BTS PG tỉnh Trang nghiêm Lễ tắm Phật

62

Chứng minh có chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, Đức Phó Pháp chủ Đại lão HT.Thích Thiện Bình, kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Đại lão HT.Thích Trí Tâm-Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban trực BTS GHPGVN tỉnh, Đại lão HT.Thích Như Ý-Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ban Giám hiệu Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, chư Tôn đức trụ tri các tự viện, tịnh xá tại tp. Nha Trang cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Sau 3 hồi chuông trống Bát nhã vang lên trầm hùng, nghi ngút khói hương trầm quyền tỏa, hòa cùng sắc y vàng của chư Tôn đức Tăng Ni, sắc tràng lam trang nghiêm của quý Phật tử, và sắc đỏ của những chiếc đèn lồng hoa sen, chư Tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật.

Thượng tọa Thích Thông Huệ- Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thuyết giảng về ý nghĩa Lễ Tắm Phật. Theo đó, khi thái tử đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng. Tắm Phật là nghi thức rưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm đức Phật đản sinh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Sau nghi thức Khai kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu- Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chủ sám, thực hiện nghi thức Lễ Tắm Phật. Bài kệ tắm Phật được vang lên trong không khí trang nghiêm thanh tịnh đưa mọi người trở về với lịch sử đản sinh của hơn hai nghìn năm trăm năm về trước:


Con nay rưới tắm Đức Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức lớn

Chúng sanh năm trược rời  trần cấu

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Chư Tôn Hòa thượng Chứng minh đã thành kính lần lượt thực hiện nghi lễ tắm Phật, tiếp theo là chư Tôn đức Tằng Ni và toàn thể Phật tử tham dự.

Buổi lễ tắm Phật khép lại sau phần hồi hướng và mọi người tham dự đều rất hân hoan vui mừng đón chào ngày Đức Thế tôn giáng thế, ngày trọng đại nhất của nhân loại.