Trang chủ Blog chùa Khánh Hòa: Đại lễ Phật đản chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

Khánh Hòa: Đại lễ Phật đản chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

88

Hơn 700 phật tử đã tề tựu về chùa kỷ niệm ngày Đấng Cha Lành vì thương tưởng chúng sanh nên Thị hiện ở cõi này để làm lợi ích cho chư thiên và loài người.

Như mọi năm, Bổn tự chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa thiết trí lễ đài ở khuôn viên trước Chánh Điện để bà con Phật tử dễ dàng chiêm bái và quy ngưỡng.

Đúng 19h00, Hòa thượng Trụ trì đã quan lâm và giảng ý nghĩa Phật Đản sinh. Sau đó, là lễ dâng hoa cúng dường lên đức Từ Phụ, được các em trong gia đình Phật tử Kỳ Viên thực hiện.

Và cuối cùng là ​lễ kỷ niệm Đản sinh chính thức.