Trang chủ Tin tức Khánh Hòa: Lễ chúc thọ HT. Thích Trí Tâm

Khánh Hòa: Lễ chúc thọ HT. Thích Trí Tâm

94

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Chánh Kê- Viện chủ chùa Kỳ Viên (TP.Đà Lạt), HT.Thích Trí Thạnh- Viện chủ Tổ đình Minh Quang, (TP. Pleiku, Gia Lai), HT.Thích Giác Ngộ- Trú trì chùa Nam Hải Quan Âm, TT.Thích Trí Hải-Trú trì chùa Phước Huệ, (TP. Nha Trang), TT.Thích Trí Tấn- Trú trì chùa Thiên Long, (TP.Cam Ranh), TT. Thích Thiện Tấn- Trú trì chùa Bửu Phước,  (TP.Nha Trang), TT.Thích Lương Ân- Trú trì chùa Bửu Lâm, (Vạn Ninh), Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyên- Trú trì chùa Nghĩa Minh, (TP.Nha Trang) và chư Tôn đức Tăng, Ni Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Phú Yên, Gia Lai, Khánh Hòa tham dự.

Lãnh đạo chính quyền đến dự và tặng hoa chúc mừng có Ông Phạm Minh Chánh-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa và các ban ngành, đoàn thể  ở địa phương.
Tham dự còn có thân quyến họ Trương của Hòa thượng tại Hà Nội, thân tộc họ Trần Đức của Tổ Khai sơn tại Quảng Bình và đông đảo Phật tử gần xa.

Sau phần niệm danh hiệu hồng danh đức Bổn sư, Đại đức Thích Triện Phước điều phối chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Mở đầu chương trình chúc thọ là đoàn múa lân TP.Nha Trang chúc mừng.

TT.Thích Thiện Tấn thay mặt hàng đệ tử dâng lời tác bạch tri ân tôn sư, và kinh chúc Hòa thượng pháp thể khang an, cửu trụ Ta bà, để dìu đắt hàng đệ tử trên đường tu học. ĐĐ. Thích Thiện Phước đọc bài thơ chúc mừng Khánh tuế tôn sư, và thay mặt hàng đệ tử kính tăng Khánh vàng bốn chữ Đạo thọ miên trường chúc mừng khánh tuế Hòa thượng, ĐĐ. Thích Thiện Hanh và ĐĐ.Thiện Quang dâng trà và dâng quà chúc mừng.

TT.Thích Trí Tấn đại diện môn phong Tổ đình Nghĩa Phương dâng lời chúc mừng và dâng Khánh chúc khánh tuế với bài thơ:

Mừng chúc Tôn sư tuổi tám mươi
Thọ cao lạp trưởng mãi thân xuân
Trí thông màu nhiệm người người kính
Tâm đắc cao sâu bảy chúng tuân
Huệ  mạng lưu truyền đây thạch trụ
Minh quang đèn tỏa rạng  Chơn Không
Hòa nam hoằng hóa là gia vụ
Thượng trụ trăm năm sáng Tổ tông

Nhân dịp này, HT. Thích Bảo Nghiêm- Trú trì chùa Bằng (Hà Nội) cũng đã gửi khánh vàng chữ Thọ kính chúc Hòa thượng sống lâu trăm tuổi, HT.Thích Như Ý – Trú trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo (Nha Trang) cũng đã gửi lẳng hoa chúc mừng.

Tiếp theo các đoàn chư Tôn đức Tăng, Ni ngoại tỉnh, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện và chư Ni, HT. Thích Trí Thạnh thay mặt chư Tôn đức Môn phong Tổ đình tại Gia Lai dâng khánh vàng chúc mừng khánh tuế với 4 chữ Thiền Môn Thạch Trụ  đại điện thân quyến của Hòa thượng, Ban Hộ tự, Đạo tràng niệm Phật Tổ đình Nghĩa Phương, cùng quý Phật tử gần xa dâng lời chúc mừng, dâng quà khánh tuế.

HT. Thích trí Tâm rất hoan hỷ tán thán công đức của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng như thân tộc đã làm lễ Chúc Thọ bát tuần trang nghiêm đầy tình nghĩa, ghi nhận tấm lòng Uống nước nhớ nguồn. Hòa thượng sách tấn chư Tăng Ni và phật tử theo lời Phật  dạy, tinh tấn tu trì, nhằm thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. 

Được biết trước đó, từ ngày  02 đến ngày 07 âm lịch tại Tổ đình Nghĩa Phương đã tổ chức Khai đàn Dược Sư thất châu, tụng kinh Dược Sư hằng ngày, tổ chức lễ phóng sinh, và đăng đàn Chấn tế bạc độ âm linh, cầu âm siêu, dương thái.

Lễ chúc thọ bát  tuần HT. Thích Trí Tâm kết thúc sau lời cảm tạ của Ban tổ chức, niệm Phật hồi hường, chụp ảnh kỷ niệm  và thọ trai thân mật.